woolash reviews
در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۷:۵۷

سمينار برق آرايه هاي ميكروفني

سمينار برق آرايه هاي ميكروفني

فرمت فايل : pdf

حجم : 9713

صفحات : 281

گروه : سمينار برق

توضيحات محصول :

سمينار برق آرايه هاي ميكروفني

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

مطالعه و استفاده از آرايه هاي ميكروفني از حدود 20 سال پيش شروع شده است . در پرتو پيشرفتهاي تحقيقاتي و تجربيات انجام شده تا امروز اين حوزه به جائي رسيده است كه فناوري مبتني بر آرايه قابليت بكارگيري سريع در بعضي از سيستم هاي فعلي را دارد و قدرت ذاتي فراواني براي بهبود محصولات موجود و توليد وسائل آنرا داراست . اين متن در دو بخش تنظيم شده است در بخش اول تاكيد براستفاده از آرايه هاي ميكروفني براي بهبود گفتار بيان شده و در بخش دوم منطقه بندي منبع عنوان ميشود. فصل 1 طرح آرايه اي را توضيح مي دهد كه پاسخ مكاني آن دريك پهناي باند وسيع تقريباً تغيير چنداني نمي كند. چنين طرحي اين اطمينان را بوجود مي آورد كه فيلتر نمودن مكاني كه توسط آرايه شكل ميگيرد در تمام پهناي باند سيگنال گفتار يكنواخت است . مشكل عمده با بسياري از طرحهاي آرايه اي آنستكه آرايه فيزيكي خيلي بزرگي براي داشتن دقت تفكيك پذيري منطقي در حوزه مكان نياز دارند. مخصوصاً در فركانسهاي پائين اين شكل را در فصل 2 بررسي كرده ايم كه مروري بر آرايه هاي فوق جهتي است . اين آرايه ها چنان طراحي شده اند كه جهت وري مكاني خيلي بزرگتري نسبت به شكل دهنده پرتو از نوع تأخير و جمع توليد كنند. فصل 3 استفاده از فيلتر حذف كننده نويز تك كاناله را در خروجي آرايه ميكروفني توضيح مي دهد. طرح چنين پس – فيلتري معمولاً نياز به اطلاعاتي درباره همبستگي نويز بين ميكروفن هاي مختلف دارد . توابع همبستگي مكاني براي ميكروفن هاي جهتي مختلف در فصل 4 بررسي شده است ، كه استفاده از اين توابع را در كاربردهاي حذف و فقي نويز شرح ميدهد. فصل 5 روشهاي وفقي آرايه هاي ميكروفني را شرح مي دهد كه تمركز بر الگوريتم هايي دارند كه پايدارند و در محيطهاي واقعي خوب عمل مي كنند. فصل 6 الگوريتم هاي فيلتر كردن مكاني بهينه را براساس تجزيه عام مقدار تكين توضيح مي دهد. لذا اين فصل روشهايي را ارائه مي كند كه پيچيدگي ¸ اين روشها نيازمند محاسبات زيادي هستند محاسباتي را كاهش مي دهند و لذا اجازه بكارگيري آني را ميدهند . فصل 7 روشهاي مختلف را كه بطور دقيقي منطقه بندي را در محيط آكوستيكي خاصي نشان مي دهد ، ارائه مي كند . تأكيد بر دقت در شرايط بد مي باشد كه با روش مناسبي با جزئيات كامل آمده است . فصل 8 اين مسئله را به حالتي كه چند منبع فعال وجود داشته باشد بسط مي دهد . اين مطلب بدليل وجود چندين گوينده پيچيده تر نيز ¸ زمانيكه محيط واقعي را در نظر بگيريم مي شود. فصل 9 سناريوي منطق بندي منبع را بصورت جامع تري بيان مي دارد تا اطلاعات حاصل شده از حسگر غير آكوستيكي را نيز به آن اضافه كند . در اين حالت هر دو سيگنالهاي صدا و تصوير بطور موثري تركيب مي شوند تا حركت گوينده را دنبال كنند. در فصل پاياني بعضي از كاربردهاي خاص فن آوري آرايه ميكروفني كه امروزه بكار گرفته ميشود بيان شده است.

مقدمه:

مسئله بهبود سيگنال گفتار دريافت شده توسط آرايه ميكروفني تمركز دارد. براي كاربردهاي مختلف ، شامل تعامل انسان – كامپيوتر و تلفن دست آزاد است كه هدف آنها ارائه قابليت حركت استفاده كنندگان بدون هيچ قيد و بندي در محيط هاي م ختلف است بطوريكه كيفيت بالاي منابع تداخلي و اثرات ¸ سيگنال گفتار ثابت باقي بماند و پايداري در برابر نو يز زمينه وجود داشته باشد. استفاده از آرايه هاي ميكروفني فرصت استفاده (reverberation) واخنشي كردن از اين حقيقت را كه منبع سيگنال گفتار اصلي و منابع نويزي از لحاظ فيزيكي در فضا از هم جدا هستند بما مي دهد. روشهاي متداول در پردازش آرايه معمولاً براي كاربردهايي نظير رادار و سونار بوجود آمده اند و ابتدا نيز در آرايه هاي ميكروفني بمنظور حل مشكلات دريافت گفتار دست آزاد بكار گرفته شدند . اما محيطي كه آرايه ميكروفني در آن بكار گرفته م يشود بسيار متفاوت از كاربردهاي متداول آرايه هاست . نخست آنكه ، سيگنال گفتار اصلي داراي پهناي باند نسبتاً خيلي وسيع حول فركانس مركزي آن است و باعث مي شود كه روشهاي باند باريك متداول كارآيي نداشته باشد ، ثانياً تداخل چند مسيري قوي كه از واخنش اتاق ايجاد مي شود بايد در نظر گرفته شود . نهايتاً ممكن است منبع سيگنال گفتار اصلي و سيگنالهاي نويزي نسبت به آرايه نزديك باشند به اين معني كه فرض ميدان – دور ديگر صحيح نباشد. اين تفاوتها (درميان سايرين ) به اين معني است كه روشهاي آرايه اي جديد بايد براي كاربردهاي آرايه ميكروفني فراهم آيند. قابليت منطقه بندي و جستجوي يك يا چند منبع گفتار نيازي ضروري در سيستم هاي آرايه مثل اطلاعات هر ¸ دقت ثابتي بر روي گوينده اوليه ¸ ميكروفني است . براي كاربردهاي بهبود گفتار گوينده متداخل يا منابع نويزي همبسته براي هدايت موثر آرايه لا زم است و باعث بهبود منبع مفروض مي شود در حاليكه در همان زمان بنظر مي آيد تضعيف عملي نامطلوب باشد . اطلاعات مكاني بعنوان راهنمائي براي تمايز هر يك از گويندگان در حالت سناريوي چند منبعي قابل استفاده است . با اين اطلاعات موجود ، تمركز خودكار بر روي منبع و تعقيب آن براساس يك پايه گسترش يافته امكان پذير است . اخيراً ابراز علاقه خاصي در اين زمينه ديده م يشود مثل تخمين هاي مكان گوينده براي نشانه روي يك دوربين يا دسته اي از دوربين ها دريك سيستم كنفرانس ويديوئي ، براين اساس ، اطلاعات خودكار منطقه ديگر نياز به يك انسان يا تعدادي از متصديان دوربين ندارد . چندين محصول تجاري از فناوري آرايه ميكروفني در محيطهائي نظير اتاق كوچك استفاده ميشوند تا يك دوربين روبوتيك را هدايت كنند و قالب فعال گوينده راداشته باشند .

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

سمينار برق آرايه هاي ميكروفني

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۷:۳۰

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

فرمت فايل : doc

حجم : 855

صفحات : 122

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري


چكيده

منابع انساني مهمترين عامل ومحورسازمان ها محسوب مي شوند،توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها كمك‏ مي‏كند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد كنند كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند. در اين تحقيق بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري مي پردازد. براساس مدل انتخابي محقق، تغيير نگرش ،دانش، مهارت و توانايي‌هاي ،اشتغالزايي ،درك بهتر هدف‌هاي سازماني،ارتباطات سازماني وقدرت حل مسئله و تصميم‌گيرياز مهمترين  مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين تحقيق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است و جامعه آماري تحقيق، شامل كليه مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال وبختياري مي باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماري  انتخاب شد.ابزار اندازه گيري تحقيق شامل يك پرسشنامه مربوط به تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني (محقق ساخته ) مي باشد. براي اندازه گيري روايي پرسشنامه از روش محتوائي و براي تعيين پايايي آن آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گرديد. نتايج تحقيق نشان دادفرضيه اول با  ضريب همبستگي69/0 مورد تائيدقرار گرفت  يعني بين  آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه  منابع انساني رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتيب اولويت فرضيه هاي زير  مورد تاييد قرار گرفت .فرضيه  سوم  (آموزش فني و حرفه اي بر  دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثير دارد.).فرضيه هفتم (آموزش فني و حرفه اي بردرك بهتر هدفهاي سازماني افراد تاثير دارد. ).فرضيه چهارم  (  آموزش فني و حرفه اي  بر  قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثير دارد.)فرضيه ششم (آموزش فني و حرفه اي بر اشتغالزايي افراد تاثير دارد.) فرضيه پنجم (آموزش فني و حرفه اي بر ارتباطات سازماني تاثير دارد).فرضيه دوم (آموزش فني و حرفه اي بر تغيير نگرش و ايجاد روحيه مثبت  افراد تاثير دارد). و فرضيه ي هشتم رد شد و مورد تاييد قرار نگرفت.

كليد واژه ها : آموزش فني و حرفه اي ، مهارت و توانايي‌هاي ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات ، اشتغالزايي

 مقدمه

توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها كمك‏ مي‏كند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد كنند كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند و در اين حالت توسعه منابع انساني خود را بصورت خيلي نزديك با توسعه سازمان در يك راستا هماهنگ مي‏بينند. براي مديريت مناسب منابع انساني بايد سطح دانش، اطّلاعات و مهارت‏ها و قابليّت‏هاي كاركنان را ارتقاء داد. توسعه منابع انساني تنها با آموزش‏هاي زياد حاصل‏ نمي‏شودبلكه بايستي بصورت برنامه‏ريزي شده و نظام‏مند عمل نمود. از سويي اگر بخواهيم به اهميّت نيروي انساني سازمان‏هاي امروزي و نقش توسعه‏يافتگي آنها اشاره كنيم‏ بايد گفت كه امروزه فاصله ميان جوامع و سازمان‏ها از حيث دانايي و توانايي است و چالش‏ اصلي ميان سازمان‏ها چالش نيروي انساني توانا و دانا مي‏باشد. نيروي انساني به عنوان مهمترين،گران‏ترين و با ارزش‏ترين سرمايه و منبع سازمان‏ محسوب مي‏شود و تنها عنصر ذي شعوري است كه به عنوان هماهنگ‏كننده ساير عوامل سازماني، نقش اصلي را بر عهده دارد. مي‏توان به سادگي بيان نمود كه بدون افراد كارآمد، دستيابي به اهداف سازماني غيرممكن است.

بخشي از متن

در هر كشوري قشر جوان به لحاظ توانمندي هاي گوناگون و بالندگي و تحرك اجتماعي، نقش اساسي و محوري را در توسعه همه جانبه جامعه ايفا مي نمايند . در كشور ايران با عنايت به ساختار جمعيتي جوان جامعه، لزوم توجه خاص و ويژه به اين قشر عظيم پوياي جامعه بيش از پيش احساس مي گردد . فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي رشد و شكوفايي جوانان مستلزم اين است كه برنامه ريزي هاي خرد و كلان جامعه در جهت تحقق اهداف كشور و بر آوردن نيازهاي كليه اقشار جامعه به ويژه جوانان انجام شود.

تدوين برنامه هاي آموزش كاربردي در جهت كسب مهارتهاي عملي و حرفه اي، ايجاد زمينه جهت بروز خلاقيت هاي فكري، عملي جوانان در زمينه هاي مختلف علمي، هنري، فني و اجتماعي، كمك به خود شكوفايي وارتقاء اعتماد به نفس و كسب هويت ديني و ملي جوانان و ارتقاء سطح اميدواري به زندگي، سطح آگاهي، بهزيستي دروني و كيفيت زندگي از جمله راهكارهايي است كه براي تحقق اهداف توسعه همه جانبه كشور مي تواند مورد توجه برنامه ريزان و مسئولان كشور قرار گيرد. امروزه در مورد سطح توسعه يافتگي هر جامعه علاوه بر رشد اقتصادي، ميزان توانمندي افراد آن جامعه، برخورداري از سلامت عمومي، بهره مندي از امنيت رواني – اجتماعي و احساس رضايت دروني به عنوان شاخص هاي توسعه بسيار مهم شمرده مي شود. براي رسيدن به توسعه و پيشرفت هر كشور شناسايي مشكلات و مسائل مبتلا به از اهميت خاصي برخوردار است.

فهرست مندرجات


عنوان                                                          صفحه

چكيده......................................................................................................................................................................................................         1

فصل اول : كليات تحقيق 

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................

بيان مسأله ................................................................................................................................................................................

ضرورت و اهميّت پژوهش......................................................................................................................................................

اهداف پژوهش.........................................................................................................................................................................

فرضيات پژوهش......................................................................................................................................................................

روش تحقيق.............................................................................................................................................................................

جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................................................

نمونه آماري..............................................................................................................................................................................

ابزار سنجش..............................................................................................................................................................................

تعاريف نظري واژه ها..............................................................................................................................................................

تعاريف عملياتي.......................................................................................................................................................................

قلمرو تحقيق (زماني، مكاني و موضوعي)................................................................................................................................

مدل مفهومي تحقيق..................................................................................................................................................................

فصل دوم : ادبيات پژوهش

بخش اول : نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي

مقدمه........................................................................................................................................................................................

تعاريف.....................................................................................................................................................................................

آموزش كاركنان و مديران.........................................................................................................................................................

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن...........................................................................................................................................

آموزشهايفنيوحرفهاي ...............................................................................................................................................................

آ‌موزش رسمي .........................................................................................................................................................................

آ‌موزش غير رسمي ..................................................................................................................................................................

آموزش مداوم...........................................................................................................................................................................

آموزش ضمني..........................................................................................................................................................................

يادگيري....................................................................................................................................................................................

بازار كارو كار آفريني................................................................................................................................................................

بخش دوم : توسعه منابع انساني

مقدمه........................................................................................................................................................................................

رويكردهاي مديريت منابع انساني............................................................................................................................................

بخش سوم :  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني

نقش آموزش در بهره وري سازماني.........................................................................................................................................

ارتباط سازماني ........................................................................................................................................................................

ويژگي هاي نگرش...................................................................................................................................................................

بخش چهارم :  پيشينه تحقيقات

پيشينه تحقيق داخلي ................................................................................................................................................................

پيشينه تحقيق خارجي ..............................................................................................................................................................

فصل سوم : روش تحقيق   

مقدمه........................................................................................................................................................................................

روش تحقيق.............................................................................................................................................................................

جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................................................

متغير هاي تحقيق......................................................................................................................................................................

ابزار جمع آوري اطلاعات........................................................................................................................................................

شيوه نمره گذاري پرسشنامه ها................................................................................................................................................

اعتبار و روايي پرسشنامه ها......................................................................................................................................................

چگونگي جمع آوري اطلاعات................................................................................................................................................

روش هاي تجزيه و تحليل.......................................................................................................................................................

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات              

مقدمه........................................................................................................................................................................................

يافته هاي توصيفي....................................................................................................................................................................

يافته هاي استنباطي...................................................................................................................................................................

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه .......................................................................................................................................................................................

بحث و بررسي..........................................................................................................................................................................

توصيف وضعيت......................................................................................................................................................................

نتايج آزمون فرضيات................................................................................................................................................................

پيشنهادها...................................................................................................................................................................................

فهرست منابع............................................................................................................................................................................

ضمائم..........................................................................................................................................................................................102

چكيده انگليسي .....................................................................................................................................................................107

قيمت محصول : 15500 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۷:۲۶

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

فرمت فايل : doc

حجم : 855

صفحات : 122

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري


چكيده

منابع انساني مهمترين عامل ومحورسازمان ها محسوب مي شوند،توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها كمك‏ مي‏كند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد كنند كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند. در اين تحقيق بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري مي پردازد. براساس مدل انتخابي محقق، تغيير نگرش ،دانش، مهارت و توانايي‌هاي ،اشتغالزايي ،درك بهتر هدف‌هاي سازماني،ارتباطات سازماني وقدرت حل مسئله و تصميم‌گيرياز مهمترين  مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين تحقيق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است و جامعه آماري تحقيق، شامل كليه مهارت آموختگان  شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال وبختياري مي باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماري  انتخاب شد.ابزار اندازه گيري تحقيق شامل يك پرسشنامه مربوط به تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني (محقق ساخته ) مي باشد. براي اندازه گيري روايي پرسشنامه از روش محتوائي و براي تعيين پايايي آن آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گرديد. نتايج تحقيق نشان دادفرضيه اول با  ضريب همبستگي69/0 مورد تائيدقرار گرفت  يعني بين  آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه  منابع انساني رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتيب اولويت فرضيه هاي زير  مورد تاييد قرار گرفت .فرضيه  سوم  (آموزش فني و حرفه اي بر  دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثير دارد.).فرضيه هفتم (آموزش فني و حرفه اي بردرك بهتر هدفهاي سازماني افراد تاثير دارد. ).فرضيه چهارم  (  آموزش فني و حرفه اي  بر  قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثير دارد.)فرضيه ششم (آموزش فني و حرفه اي بر اشتغالزايي افراد تاثير دارد.) فرضيه پنجم (آموزش فني و حرفه اي بر ارتباطات سازماني تاثير دارد).فرضيه دوم (آموزش فني و حرفه اي بر تغيير نگرش و ايجاد روحيه مثبت  افراد تاثير دارد). و فرضيه ي هشتم رد شد و مورد تاييد قرار نگرفت.

كليد واژه ها : آموزش فني و حرفه اي ، مهارت و توانايي‌هاي ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات ، اشتغالزايي

 مقدمه

توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها كمك‏ مي‏كند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد كنند كه در آن كاركنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند و در اين حالت توسعه منابع انساني خود را بصورت خيلي نزديك با توسعه سازمان در يك راستا هماهنگ مي‏بينند. براي مديريت مناسب منابع انساني بايد سطح دانش، اطّلاعات و مهارت‏ها و قابليّت‏هاي كاركنان را ارتقاء داد. توسعه منابع انساني تنها با آموزش‏هاي زياد حاصل‏ نمي‏شودبلكه بايستي بصورت برنامه‏ريزي شده و نظام‏مند عمل نمود. از سويي اگر بخواهيم به اهميّت نيروي انساني سازمان‏هاي امروزي و نقش توسعه‏يافتگي آنها اشاره كنيم‏ بايد گفت كه امروزه فاصله ميان جوامع و سازمان‏ها از حيث دانايي و توانايي است و چالش‏ اصلي ميان سازمان‏ها چالش نيروي انساني توانا و دانا مي‏باشد. نيروي انساني به عنوان مهمترين،گران‏ترين و با ارزش‏ترين سرمايه و منبع سازمان‏ محسوب مي‏شود و تنها عنصر ذي شعوري است كه به عنوان هماهنگ‏كننده ساير عوامل سازماني، نقش اصلي را بر عهده دارد. مي‏توان به سادگي بيان نمود كه بدون افراد كارآمد، دستيابي به اهداف سازماني غيرممكن است.

بخشي از متن

در هر كشوري قشر جوان به لحاظ توانمندي هاي گوناگون و بالندگي و تحرك اجتماعي، نقش اساسي و محوري را در توسعه همه جانبه جامعه ايفا مي نمايند . در كشور ايران با عنايت به ساختار جمعيتي جوان جامعه، لزوم توجه خاص و ويژه به اين قشر عظيم پوياي جامعه بيش از پيش احساس مي گردد . فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي رشد و شكوفايي جوانان مستلزم اين است كه برنامه ريزي هاي خرد و كلان جامعه در جهت تحقق اهداف كشور و بر آوردن نيازهاي كليه اقشار جامعه به ويژه جوانان انجام شود.

تدوين برنامه هاي آموزش كاربردي در جهت كسب مهارتهاي عملي و حرفه اي، ايجاد زمينه جهت بروز خلاقيت هاي فكري، عملي جوانان در زمينه هاي مختلف علمي، هنري، فني و اجتماعي، كمك به خود شكوفايي وارتقاء اعتماد به نفس و كسب هويت ديني و ملي جوانان و ارتقاء سطح اميدواري به زندگي، سطح آگاهي، بهزيستي دروني و كيفيت زندگي از جمله راهكارهايي است كه براي تحقق اهداف توسعه همه جانبه كشور مي تواند مورد توجه برنامه ريزان و مسئولان كشور قرار گيرد. امروزه در مورد سطح توسعه يافتگي هر جامعه علاوه بر رشد اقتصادي، ميزان توانمندي افراد آن جامعه، برخورداري از سلامت عمومي، بهره مندي از امنيت رواني – اجتماعي و احساس رضايت دروني به عنوان شاخص هاي توسعه بسيار مهم شمرده مي شود. براي رسيدن به توسعه و پيشرفت هر كشور شناسايي مشكلات و مسائل مبتلا به از اهميت خاصي برخوردار است.

فهرست مندرجات


عنوان                                                          صفحه

چكيده......................................................................................................................................................................................................         1

فصل اول : كليات تحقيق 

 

مقدمه........................................................................................................................................................................................

بيان مسأله ................................................................................................................................................................................

ضرورت و اهميّت پژوهش......................................................................................................................................................

اهداف پژوهش.........................................................................................................................................................................

فرضيات پژوهش......................................................................................................................................................................

روش تحقيق.............................................................................................................................................................................

جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................................................

نمونه آماري..............................................................................................................................................................................

ابزار سنجش..............................................................................................................................................................................

تعاريف نظري واژه ها..............................................................................................................................................................

تعاريف عملياتي.......................................................................................................................................................................

قلمرو تحقيق (زماني، مكاني و موضوعي)................................................................................................................................

مدل مفهومي تحقيق..................................................................................................................................................................

فصل دوم : ادبيات پژوهش

بخش اول : نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي

مقدمه........................................................................................................................................................................................

تعاريف.....................................................................................................................................................................................

آموزش كاركنان و مديران.........................................................................................................................................................

آموزش افراد بزرگسال و اصول آن...........................................................................................................................................

آموزشهايفنيوحرفهاي ...............................................................................................................................................................

آ‌موزش رسمي .........................................................................................................................................................................

آ‌موزش غير رسمي ..................................................................................................................................................................

آموزش مداوم...........................................................................................................................................................................

آموزش ضمني..........................................................................................................................................................................

يادگيري....................................................................................................................................................................................

بازار كارو كار آفريني................................................................................................................................................................

بخش دوم : توسعه منابع انساني

مقدمه........................................................................................................................................................................................

رويكردهاي مديريت منابع انساني............................................................................................................................................

بخش سوم :  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني

نقش آموزش در بهره وري سازماني.........................................................................................................................................

ارتباط سازماني ........................................................................................................................................................................

ويژگي هاي نگرش...................................................................................................................................................................

بخش چهارم :  پيشينه تحقيقات

پيشينه تحقيق داخلي ................................................................................................................................................................

پيشينه تحقيق خارجي ..............................................................................................................................................................

فصل سوم : روش تحقيق   

مقدمه........................................................................................................................................................................................

روش تحقيق.............................................................................................................................................................................

جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................................................

متغير هاي تحقيق......................................................................................................................................................................

ابزار جمع آوري اطلاعات........................................................................................................................................................

شيوه نمره گذاري پرسشنامه ها................................................................................................................................................

اعتبار و روايي پرسشنامه ها......................................................................................................................................................

چگونگي جمع آوري اطلاعات................................................................................................................................................

روش هاي تجزيه و تحليل.......................................................................................................................................................

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات              

مقدمه........................................................................................................................................................................................

يافته هاي توصيفي....................................................................................................................................................................

يافته هاي استنباطي...................................................................................................................................................................

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه .......................................................................................................................................................................................

بحث و بررسي..........................................................................................................................................................................

توصيف وضعيت......................................................................................................................................................................

نتايج آزمون فرضيات................................................................................................................................................................

پيشنهادها...................................................................................................................................................................................

فهرست منابع............................................................................................................................................................................

ضمائم..........................................................................................................................................................................................102

چكيده انگليسي .....................................................................................................................................................................107

قيمت محصول : 15500 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۶:۵۱

پايان نامه بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

پايان نامه بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

فرمت فايل : doc

حجم : 821

صفحات : 177

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

چكيده

فرسودگي شغلي سندرم رواني متشكل از خستگي عاطفي، مسخ شخصيت(واكنش منفي و عاري از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و كاهش احساس كفايت مي‌باشد كه نگرش منفي نسبت به خود، شغل و ديگران ايجاد كرده و سلامت عمومي‌فرد را به خطر مي‌اندازد. هدف تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان گلستان و خراسان شمالي مي‌باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي ـ همبستگي است، جمعيت مورد مطالعه، كليه كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان گلستان و خراسان شمالي بوده كه بدليل كم بودن حجم جامعه كليه كاركنان به تعداد 82 نفر از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل 2 پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ (MBI) اين پرسشنامه كه از 22 گزاره جداگانه تشكيل شده است و سه جنبه فرسودگي شغلي (خستگي عاطفي، مسخ شخصيت وعدم كفايت شخصي) را مي‌سنجد. پرسشنامه بر اساس مقياس هفت درجه اي ليكرت تنظيم شده و با مقياس 0 تا 6 نمره گذاري شده است. ب)آزمون سلامت عمومي‌(GHQ-28) گلدبرگ، 1972، كه داراي 28 سؤال مي‌باشد و به بررسي سلامت عمومي‌فرد(در زير مقياس‌هاي سلامت جسماني، اضطراب، اختلال در كاركردهاي اجتماعي و افسردگي) مي‌پردازد كه با مقياس0 تا 3 نمره گذاري شده است. براي بررسي اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفا كرونباخ استفاده شد كه مقدار به ترتيب براي پرسشنامه فرسودگي شغلي و سلامت رواني برابر با 734/0 و 940/0 بود. براي تحليل داده‌ها از آمار توصيفي(فراواني، درصد) و آمار استنباطي(ضريب همبستگي اسپيرمن) استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان دادند كه همبستگي معناداري بين فرسودگي شغلي و ابعاد آن (خستگي عاطفي، مسخ شخصيت وعدم كفايت شخصي) با سلامت عمومي‌مشاهده شد.

كلمات كليدي: فرسودگي شغلي، خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، احساس كفايت، سلامت عمومي

مقدمه

همواره نحوه كار افراد و محيط آن مي‌تواند بر روي سلامت روان ايشان تأثيرگذار باشد و در نتيجه باعث ارتقا يا افت كاري ايشان مي‌گردد. زندگي لاجرم ما را در مواجهه با محرك‌هاي تنش زا قرار مي‌دهد و فشار رواني بسيار كم كه فشار رواني خفيف ناميده مي‌شود، مي‌تواند به اندازه فشار رواني بسيار زياد كه فشار رواني بسيار شديد نام دارد براي ما نامطلوب باشد.

پاره اي از متن

امروزه، به دليل تغييرات شگرفي كه فرسودگي شغلي مي‌تواند بر كيفيت زندگي شخصي، خانوادگي و سلامت عمومي‌و حرفه اي بر جاي بگذارد، به صورت يك مسأله جدي مدنظر قرار گرفته است (گرونهوك، 2000 به نقل از شعباني بهار، 1391). با توجه به اهميت موضوع و علاقه مندي محقق و كمبود تحقيقات با دو متغير موجود (فرسودگي شغلي و سلامت رواني) اين تحقيق در صدد شناسايي و تعيين رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان خراسان شمالي و گلستان مي‌باشد. و لذا سوال اصلي پژوهش اين است كه آيا بين فرسودگي شغلي با سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان خراسان شمالي و گلستان رابطه وجود دارد؟

فرسودگي شغلي: فرسودگي شغلي يك سازه چند بعدي است كه شامل خستگي(تحليل)عاطفي، خودگم كردگي(مسخ شخصيت) و احساس عدم موفقيت فردي مي‌شود(مسلچ و جكسون[1]، 1981). و در ميان افرادي كه با مردم كار مي‌كنند به ميزان‌هاي متفاوت اتفاق مي‌افتد(هاكانن[2] و همكاران، 2006).

ـ تحليل عاطفي: تحليل عاطفي نوعي احساس تخليه ي جسمي‌و روحي است كه به واسطه فشارهاي شغلي ايجاد مي‌شود؛ به گونه اي كه فردي كه قبلاً داراي انگيزه، پرانرژي، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس مي‌كند كارش خسته كننده و بي معنا شده است(اميري و همكاران، 1390).

ـ مسخ شخصيت(بدبيني، فرديت زدايي): اين بعد با فقدان توجه شخص به ديگران، شيء انگاري آنها، بي توجهي به نيازهاي آنها و رفتار سنگدلانه همراه است. افراد مبتلا اين گونه خود را توصيف مي‌كنند كه « من نگران آن هستم كه اين شغل جنبه‌هاي عاطفي و هيجاني را در من تضعيف كند» (سارافينو، 1387: 518).

ـ كاهش موفقيت فردي: كاهش موفقيت فردي به اين معناست كه فرد احساس مي‌كند عملكرد وي با موفقيت همراه نيست؛ در واقع مي‌توان گفت كه در اين رابطه موفقيت ادراكي مطرح است نه موفقيت واقعي (ليئتر و مسلچ [3]، 1998) در واقع احساس كاهش موفقيت فردي يك ارزيابي منفي از خود در رابطه با انجام كار است كه ناشي از كم شدن احساس شايستگي در انجام وظايف شخصي است.


[1] - Maslach & Jackson[2] - Hakanen[3] - Maslach & Leiter

فهرست مطالب 

عنوان ----------------------------------------------------------- صفحه

فصل اول : كليات پژوهش

1-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------- 1

1-2 ) بيان مسئله---------------------------------------------------------------------- 1

1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع----------------------------------------------------------- 3

1-4 ) اهداف تحقيق-------------------------------------------------------------------- 5

1-4-1 ) هدف اصلي----------------------------------------------------------------- 5

1-4-2 ) اهداف فرعي---------------------------------------------------------------- 5

1-5 سوالات تحقيق-------------------------------------------------------------------- 5

1-5-1 ) سوال اصلي----------------------------------------------------------------- 5

1-5-2 ) سوالات فرعي--------------------------------------------------------------- 5

1-6 ) فرضيات تحقيق------------------------------------------------------------------ 5

1-6-1 ) فرضيه اصلي---------------------------------------------------------------- 5

1-6-2 ) فرضيه‌هاي فرعي------------------------------------------------------------- 6

1-7 ) روش تحقيق-------------------------------------------------------------------- 6

1-7-1 ) نوع روش تحقيق------------------------------------------------------------- 6

1-7-2 ) روش گردآوري اطلاعات------------------------------------------------------- 6

1-7-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات -------------------------------------------------------- 6

1-7-4 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات--------------------------------------------------- 7

1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گيري-------------------------------------------------- 7

1-7-6 ) قلمرو مكاني و زماني تحقيق----------------------------------------------------- 7

1-7-7) جامعه آماري---------------------------------------------------------------- 7

1-8 )تعريف مفاهيم و اصطلاحات---------------------------------------------------------- 8

1-8-1 ) تعاريف نظري متغيرها---------------------------------------------------------- 8

1-8-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها-------------------------------------------------------- 9

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------ 11

2-2 )  تاريخچه فرسودگي شغلي---------------------------------------------------------- 12

2-3 ) تعاريف فرسودگي شغلي----------------------------------------------------------- 13

2-4 ) مدل‌هاي فرسودگي شغلي---------------------------------------------------------- 16

2-4-1 ) مدل فرسودگي شغلي مسلچ و جكسون--------------------------------------------- 19

2-5 ) عوامل موثر در ايجاد فرسودگي شغلي-------------------------------------------------- 20

2-5-1 ) عوامل فردي  و بين فردي------------------------------------------------------ 23

2-5-2 ) عوامل سازماني------------------------------------------------------------- 23

2-6 ) علائم فرسودگي شغلي------------------------------------------------------------ 24

2-7 ) پيامدهاي فرسودگي شغلي---------------------------------------------------------- 25

2-8 ) سلامت رواني------------------------------------------------------------------ 29

2-9 ) تعريف سلامت رواني------------------------------------------------------------- 29

2-9-1 ) الگوهاي عمده در تعريف سلامتي------------------------------------------------ 29

2-9-2 ) ابعاد سلامت--------------------------------------------------------------- 30

2-10 ) سلامت رواني در محيط كار-------------------------------------------------------- 39

2-11 ) اهميت سلامت رواني------------------------------------------------------------ 39

2-12 ) وضعيت سلامت رواني در جهان و ايران----------------------------------------------- 41

2-13 ) اصول سلامت رواني و ارتقاء آن----------------------------------------------------- 42

2-14 ) مشخصه‌هاي سلامت رواني-------------------------------------------------------- 43

2-15 ) عوامل موثر در سلامت رواني------------------------------------------------------- 45

2-16 ) مدل‌هاي اندازه‌گيري سلامت رواني--------------------------------------------------- 46

2-16-1 ) مدل دراگوتيز و همكاران (1973)----------------------------------------------- 46

2-16-2 ) مدل گلدبرگ و همكاران (1979)----------------------------------------------- 46

2-16-3 ) مدل راتر و همكاران (1970)-------------------------------------------------- 47

2-16-4 ) مدل ريف و همكاران (1926)------------------------------------------------- 47

2-17 ) نظريات مرتبط با سلامت رواني----------------------------------------------------- 49

2-17-1 ) نظريه زيگموند فرويد-------------------------------------------------------- 49

2-17-2 ) نظريه كورت لوين---------------------------------------------------------- 50

2-17-3 )  نظريه آدلر--------------------------------------------------------------- 50

2-17-4 ) نظريه ساليون------------------------------------------------------------- 50

2-17-5 ) نظريه كارل راجرز---------------------------------------------------------- 51

2-17-6 ) نظريه آلبرت اليس---------------------------------------------------------- 52

2-18 ) پيشينه  تحقيق----------------------------------------------------------------- 52

2-18-1 ) تحقيقات انجام شده داخلي---------------------------------------------------- 52

2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجي--------------------------------------------------- 58

2-19 ) رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني--------------------------------------------- 62

2-20 ) چارچوب نظري تحقيق----------------------------------------------------------- 62

فصل سوم : روش تحقيق

3-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------ 65

3-2 ) روش تحقيق------------------------------------------------------------------- 65

3-3 ) متغير‌هاي تحقيق----------------------------------------------------------------- 67

3-3-1 ) متغيير مستقل--------------------------------------------------------------- 67

3-3-2 ) متغير وابسته--------------------------------------------------------------- 67

3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها----------------------------------------------------------- 67

3-5 ) جامعه و نمونه آماري------------------------------------------------------------- 68

3-5-1 ) قلمرو مكاني تحقيق---------------------------------------------------------- 68

3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق---------------------------------------------------------- 68

3-5-3 ) جامعه آماري--------------------------------------------------------------- 68

3-5-4 ) نمونه آماري--------------------------------------------------------------- 69

3-6 ) روش گردآوري داده‌ها------------------------------------------------------------- 69

3-6-1 ) روش كتابخانه اي----------------------------------------------------------- 69

3-6-2 ) روش ميداني--------------------------------------------------------------- 69

3-7 ) ابزار اندازه‌گيري----------------------------------------------------------------- 70

3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه----------------------------------------------------------- 72

3-8-1 ) روايي-------------------------------------------------------------------- 72

3-8-1-1 ) روايي محتوا----------------------------------------------------------- 73

3-8-1 ) پايايي-------------------------------------------------------------------- 73

3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها------------------------------------------------------------- 75

3-9-1 ) آمار توصيفي--------------------------------------------------------------- 75

3-9-2 ) آمار استنباطي-------------------------------------------------------------- 75

3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي-------------------------------------------------- 75

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------ 78

4-2 ) تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها------------------------------------------------------- 78

4-2-1 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب استان----------------------------------------------- 78

4-2-2 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت--------------------------------------------- 79

4-2-3 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سن------------------------------------------------ 79

4-2-4 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات------------------------------------------- 82

4-2-5 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سابقه خدمت----------------------------------------- 83

4-2-6 ) فراواني تحليل عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي آزمودني‌ها به تفكيك در هر استان------ 85

4-3 ) تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها------------------------------------------------------ 89

4-3-1 ) تحليل فرضيه‌هاي تحقيق------------------------------------------------------- 89

4-3-1-1 ) آزمون فرضيه اصلي------------------------------------------------------ 89

4-3-1-2 ) آزمون فرضيه فرعي اول--------------------------------------------------- 89

4-3-1-3 ) آزمون فرضيه فرعي دوم--------------------------------------------------- 90

4-3-1-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم-------------------------------------------------- 90

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------ 93

5-2 ) نتايج حاصل از فرضيه اصلي تحقيق---------------------------------------------------- 93

5-3 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي اول تحقيق------------------------------------------------- 93

5-4 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي دوم تحقيق------------------------------------------------ 94

5-5 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي سوم تحقيق------------------------------------------------ 94

5-6 ) بحث و تفسير------------------------------------------------------------------ 94

5-7 ) پيشنهادات پژوهش--------------------------------------------------------------- 97

5-7-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي------------------------------------------------ 97

5-7-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه  فرعي اول-------------------------------------------- 98

5-7-3 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه  فرعي دوم-------------------------------------------- 98

5-7-4 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه  فرعي سوم------------------------------------------- 98

5-8 ) پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي----------------------------------------------------- 99

5-9 ) محدوديت‌هاي پژوهش------------------------------------------------------------ 99

منابع و مآخذ

منابع فارسي-------------------------------------------------------------------------- 102

منابع انگليسي------------------------------------------------------------------------- 106

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۶:۱۷

پايان نامه مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد

پايان نامه مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 49

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد

مقدمه

اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان بوده و از آغاز پيدايش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزايش ، پيچيدگي ، تراكم تكنولوژي و نيازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مديريت در قرن حاضر به عنوان يك علم از جمله علوم كاربردي است و با عنايت به اهميت اين علم در اداره و رهبري سازمانها ، ميتواند نقش اساسي را در بهبود و موفقيت سازمان ها بر عهده داشته باشد .

امروزه ، سرعت ، قدرت عمل و تنوع فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده و مدبري بنام مدير دارد، تا بتواند با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت ، بين همه اجزاء امكانات موجود و نيروهاي سازمان هماهنگي و وحدت ايجاد كند.                 ( مير كمالي – سال 1373ص 15 )

آموزش و پرورش از يك سو به عنوان يك نهاد اجتماعي جلب و از سوي ديگر با مطرح شدن نظريه 3 مايه انساني و ارزش اقتصادي آموزش و پرورش تعليمات رسمي هر جامعه نوعي سرمايه گذاري تلقي مي گردد، كه بازدهي آن با نحوه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت ارتباط كامل دارد.

آموزش و پرورش در جوامع مختلف ميتواند با اتخاذ تدابير و سياستهاي مناسب ضمن تحكيم و گسترش ارزشهاي آن با ايجاد تغييرات رفتاري ، نوسازي ارزشهاي حاكم بر جامعه را نيز ترويج نمايد.

امروزه نقش مدرسه كه يكي از اصول بخش هاي آموزش و پرورش است با اهداف دوره هاي گذشته اختلاف زيادي دارد، زيرا اجتماع امروز از مدرسه به عنوان يك موسسه تربيتي انتظار دارد كه ضمن ايجاد تربيت اجتماعي دانش آموزش ، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نيازهاي جامعه نيز همت گمارد . بنابراين مديريت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ارزيابي عوامل مربوط از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و لازم است كه مديران مدارس از اصول و فنون تعليم و تربيت از يك طرف ، و از اصول و فنون مديريت از طرف ديگر اطلاعات كافي داشته باشد. همين امر باعث شده است كه صاحب نظران مديريت آموزشي در نوشته ها و گفته هاي خود ، مديريت آموزشي را به عنوان پر اهميت ترين مديريت ها معرفي نمايد.

آنچه كه مطرح شد اهميت ويژه مديريت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدير در مدرسه را روشن ميسازد . لذا افرداي بايد در راس موسسات آموزشي قرار گيرند كه داراي آگاهي ها و مهارتهاي لازم در زمينه مديريت باشند.

در بين علماي مديريت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مديريت تشخيص داده شده است. رابرت كاتز اين سه مهارت را با عنوان هاي مهارت فني ، مهارت انساني و مهارت ادراكي تعريف نموده و ارزش نسبي هر كدام را بر شمرده است.

بنابراين تعريف سرپرستان در سطوح پايين تر به مهارت فني قابل ملاحظه اي نياز دارند، ولي مديران در سطح بالا به مهارت ادراكي بيشتري نيازمندند. در حاليكه در شاخص مشتركي كه در همه سطوح مديريت اهميت دارد و در واقع فصل مشترك هر نوع مهارتي است، مهارت انساني است. ( علاقه بند 1373 – ص 101 )

در مهارت فني دانستن و توانستن مطرح است. علم ، دانستن است و هنر استفاده از آن ، توانستن ، علم موقعي مفيد خواهد بود كه كاملاً منطبق بر ارزش هاي حاكم بر فرهنگ يك جامعه باشد.

بنابراين مدير خوب بايد معتقد و مدبر بوده و آموزش هاي حرفه اي لازم را ديده باشد در مهارت انساني حمايت ، مساعدت و تقويت در اجراي امور  و همكاري كردن براي نيل به هدف مطرح است ، نه دستور دادن و رياست كردن ، در مهارت ادراكي برنامه ريزي و خلاقيت مطرح است و هنر مدير شناخت اين توانائيهاست .

مديران بايد به دانش تخصصي مجهز باشند و دانش تخصصي عبارت است از دانشي كه فرد را در يك رشته يا تخصصي كار بخصوصي آگاه و توانمند سازد . توان و آگاهي تخصصي سبب تقسيم كار و تخصصي شدن امور مي شود . ( مير كمالي، 1374ص202)

بنابراين ضروريت دارد ويژگيها و نقاط قوت و ضعف مديران واحدهاي آموزشي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و جهت باروري و اثر بخشي آنان تلاش هاي لازم صورت پذيرد . اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است كه مديران دبيرستان هاي منطقه مرند تا چه حد از توانائيها و ويژگيهاي كيفي مورد نظر برخوردار هستند.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد ميزان توانمندي فني ،ادراكي ،انساني مديران زن و مرد انساني مديران زن و مرد

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۵:۵۱

پايان نامه كارشناسي بررسي ميزان آموزش فني در كار آفريني دانش آموزان هنرستان

پايان نامه كارشناسي بررسي ميزان آموزش فني در كار آفريني دانش آموزان هنرستان

فرمت فايل : doc

حجم : 217

صفحات : 111

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي بررسي ميزان آموزش فني در كار آفريني دانش آموزان هنرستان

مقدمه

قرن بيست ويكم به عنوان قرن دانش معرف شده است .در اين عصر، سرمايه اصلي جوامع، دانش، مهارت ونگرش منابع انساني آن ها است. براي اينكه اين سرمايه در خدمت سعادت جامعه باشد، به قابليت هاي كارآفريني نياز است. در حال حاضر، توسعه كار آفريني هسته اصلي برنامه هاي توسعه كشورها است. از اين رو سرمايه گذاري در قابليت هاي كار آفريني منابع انساني جايگاه ويژاي دارد.

در واقع كار آفريني فرايند تاسيس ويا توسعه كسب وكار، بر مبناي يك فكر وايده نو است، فرايندي كه بتوان با استفاده از خلاقيت، عنصر جديدي را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك وبه كار گيري ديگر عوامل به وجود آورد.

افراد كار آفرين و كساني كه از ويژگي هاي كار آفرينانه بهره مندند مي توانند، در مسير تحولات حرفه اي بيش كنشي عمل كنند، مسير دگر گوني ها را بشناسند ونسبت به نيازهاي جديد آگاهي يابند ودر راستاي ايجاد مشاغل جديد نقش آفرين باشند.

دردنياي امروز، توان سازگاري واداره كردن تغييرات، عنصر اصلي موفقيت و بقاي هر سازمان است وكسب اين توانايي خود، مستلزم توجه سازمان به خلاقيت و نوآوري افراد است .

كار آفريني طي سي سال گذشته به يك رفتار اجتماعي تبديل شده، به طوري كه امروزه   هدف بسياري از كشورها، برنامه ريزي براي توسعه آن به عنوان يك تغيير اجتماعي است .ترويج كارآفريني حداقل به دو دليل، مساله اصلي سياستگذاران است:"تاثير اقتصادي"و"  ديدگاه كار آفرينان به عنوان تغيير رشد ونوآوري".

فهرست مطالب

عناوين                                                        صفحات

 

فصل اول- كليات تحقيق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقيق. 4

1-3-1- هدف كلي:. 4

1-3-2- اهداف جزئي:. 4

1-4- فرضيات تحقيق. 5

1-5- تعاريف نظري. 5

1-6- تعاريف عملياتي. 8

فصل دوم- ادبيات و پيشينه تحقيق. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2- آموزش فني و حرفه اي. 11

2-2-1- ابعاد عمده ويژگي هاي آموزش فني و حرفه اي. 13

2-2-2- آموزش فني وحرفه اي در نظام آموزشى كشور ما: 14

2-2-3- اهداف آموزش فني و حرفه اي. 15

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى. 15

2-2-5- پيشينه آموزش فني و حرفه اي. 16

2-2-6- عملكرد و كارآيي آموزش هاي فني و حرفه اي. 20

2-2-7- درك مسئولان كشور از اهميت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 21

2-2-8- عمده ترين دلايل بازدارنده موفقيت برنامه هاي آموزش فنى و حرفه اى. 22

2-2-9- مشكل سرمايه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 22

2-3-  ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنياي كار. 23

2-4- كارآفريني و آموزش و پرورش. 25

2-5- سير تاريخي مفهوم كارآفريني. 26

2-6- اهميت كارآفريني. 29

2-7- انواع كارآفريني. 32

2-8- كارآفرين كيست؟. 32

2-9- ويژگي هاي افراد كارآفرين. 34

2-10- رويكرد ويژگي هاي روان شناختي. 35

2-10-1-خلاقيت :. 38

2-10-2- استقلال طلبي:. 42

2-10-3- مخاطره پذيري:. 43

2-10-4- توفيق طلبي :. 44

2-10-5- عزم و اراده وپشتكار :. 46

2-10-6-  رويكرد ويژگي هاي رفتاري. 46

2-10-7- كارآفريني در آمريكا. 47

2-10-8- كارآفريني در ژاپن. 50

2-11- پيشينه تحقيق. 51

فصل سوم-ر وش شناسي تحقيق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2 روش تحقيق. 55

3-3 جامعه آماري. 55

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گيري. 56

3-5 ابزار تحقيق. 56

3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات. 57

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2-  تحليل توصيفي متغيرهاي جمعيتشناختي. 59

4-3-  بررسي نرماليته بودن داده هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش:   63

4-4-  تحليل استنباطي فرضيات اصلي و فرعي پژوهش:. 63

4-5-  يافته هاي جانبي پژوهش:. 70

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري. 78

5-1- مقدمه. 79

5-2- خلاصه نتايج تحقيق. 79

5-2-1-فرضيه اصلي:. 79

5-2-2- فرضيه فرعي اول:. 79

5-2-3- فرضيه فرعي دوم:. 80

5-2-4- فرضيه فرعي سوم:. 81

5-2-5- فرضيه فرعي چهارم:. 81

5-2-6- فرضيه فرعي پنجم:. 82

5- 3- بحث و نتيجه گيري. 82

5-4- محدوديت هاي تحقيق. 86

5-5- پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق. 86

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي. 87

منابع. 88

 

قيمت محصول : 17000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه كارشناسي بررسي ميزان آموزش فني در كار آفريني دانش آموزان هنرستان بررسي ميزان آموزش فني بررسي ميزان آموزش فني در كار آفريني پايان نامه كار آفريني دانش آموزان هنرستان

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۵:۲۷

دانلود فايل بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

دانلود فايل بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 137

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

چكيده تحقيق:

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.

در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

- دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

-    مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

 

مقدمه

2

بيان مسئله

5

اهميت و ضرورت پژوهش

6

اهداف تحقيق

7

سؤالات تحقيق

8

تعاريف عملياتي واژه ها

11

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

 

مقدمه

13

مفهوم رشد و توسعة اقتصادي

14

عوامل توسعه اقتصادي

15

نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي

15

آموزش

18

تعريف آموزش و پرورش

20

مفهوم برنامه ريزي آموزشي

23

جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي

24

نيازسنجي آموزشي

27

مفهوم نياز

29

منابع نيازهاي آموزشي

30

انواع نيازسنجي

32

كار

34

عرضة نيروي كار

37

بازار كار

38

نياز بازار كار

39

مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار

44

ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار

48

تعاريف آموزش فني و حرفه اي

49

رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي

51

نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار

57

آموزش فني و حرفه اي در ايران

59

سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

 

59

 

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌

سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي

سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي

راهكارهاي اجرايي

 

63

64

65

68

69

70

72

تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟

78

مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات

81

ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

89

دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

82

تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند

82

روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است

83

 

84

پيشينة پژوهش

85

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

 

مقدمه

93

جامعة آماري

94

نمونة آماري

95

روش تحقيق

96

ابزار جمع آوري اطلاعات

96

اعتبار و پايائي پرسشنامه

97

روش تجزيه و تحليل داده ها

99

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده 

101

آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق

102

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق

104

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق

106

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق

108

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق

110

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق

111

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق

112

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

115

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق

116

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق

120

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق

122

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق

123

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق

124

محدوديتها و تنگناهاي پژوهش

126

پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي

127

منابع و مأخذ

128

- پيوستها

 

 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مفهوم رشد و توسعة اقتصادي بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع ديدگاه مديران صنايع در مورد ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كار نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي جايگاه نيازسنجي د

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۴:۵۶

بررسي فني و اقتصادي راه اندازي معدن گرانيت

بررسي فني و اقتصادي راه اندازي معدن گرانيت

فرمت فايل : pdf

حجم : 661

صفحات : 201

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

دانلود پايان نامه و پروژه كارآفريني  بررسي فني و اقتصادي راه اندازي معدن گرانيت

در 201 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

چكيده

رشد جمعيت و توسعه كشور و متعاقب آن تامين فزاينده مسكن و احداث مجتمع هاي مسكوني، اداري و صنعتي، جايگاه ويژهاي را براي اكتشاف و بهره برداري از سنگ هاي ساختماني، تزييني و نما، منظور داشته است. انواع مختلف سنگ را كه داراي مشخصات لازم باشند، مي توان به عنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قرار داد.  همچنين از سوي ديگر اين ذخاير منزلت خاصي را در صدور مواد غير نفتي و تحصيل ارز، پيدا كرده است. هدف از اين پروژه بررسي فني و اقتصادي معدن گرانيت سيانكوه كه در فاصله 130 كيلو متري جنوب شرقي بيرجند در شهرستان سربيشه و در استان خراسان جنوبي مي باشد. براي رسيدن به هدف فوق پس از جمع آوري كليه اطلاعات لازم در مورد هزينه ها و درآمدها و ... و با در نظر گرفتن يك رويكرد فني اقدام به تنظيم جدول D.C.F چهارده سطري گرديد و پس از انجام محاسبات لازم مشخص شد كه جريان نقدينگي براي سال چهارم به بعد مثبت بوده و همچنين مقدار N.P.V نيز اقتصادي بودن پروژه را نشان مي دهد.

 

فصل اول

مقدمه

سنگ به عنوان يكي از قديمي ترين مصالح به شمار مي رود و كاربرد آن در بستر زمان با توجه به نيازهاي مختلف انسان بسيار متنوع بوده. برنامه ريزي شهري و عناصر طراحي، سنگفرش سازي، كف سازي و نما كاري بيروني ساختمان ها، پشت بامها، راه پله ها، بناهاي

ياد بود ، تزيينات، همه مثال هايي از كاربرد سنگ هاي گوناگون هستند. همچنين بايد به هر آنچه در طول تاريخ به ما رسيده است از قبيل لوح هاي سنگي، سرستون ها، مجسمه ها، ستون ها وتمامي عناصر معماري كه درهمه تشكيلات شهري وروستايي يافت مي شود توجه داشت.مي توان منشاء تمام سنگ هاي به كاررفته درچنين طرح هايي را در محموله هاي سنگ استخراج شده اي جستجو كرد كه پس از طي مراحل طولاني به محصول نهايي مبدل مي گردند، مراحلي مانند: انجام تحقيقات و مطالعات،عمليات معدن واستخراج، آزمايش هاي فني، و در نهايت پردازش و تكميل. گذراندن تمتم اين مراحل براي برآورده ساختن كامل مقتضيات فني و زيباي شناسي در كاربردهاي مختلف ضروري است.

1-1. هدف پايان نامه

هدف از ارائه پايان نامه ، شرح مصور و اجمالي صنعت سنگ با استفاده از يك رويكرد فني است، به نحوي كه خواننده از تحقيقدرباره يك نوع ماده سنگي به سمت كاربرد آن در قالب محصول نهايي هدايت شود. به طور كلي تمامي مراحلي را كه نياز است بر روي يك ذخيره انجام شود تا بصورت يك محصول نهايي قابل كاربرد درآيد را بصورت مفيد و قابل فهم، شرح دادهايم. اين مجموعه مطالب مشتمل بر بخش هايي مجزا مي باشد، به اين نحو كه موضوعات طرح شده به كمك تصاوير و به طور كامل شرح داده شده اند به صورتي كه خواننده قادر است با يك نگاه در فهرست مطالب موضوع مورد نظر خود را پيدا كند.

در واقع همانطوري كه از موضوع پايان نامه مشخص است ( مقايسه روش هاي استخراج و فرآوري سنگ هاي ساختماني و تزييني نرم و سخت )، سعي شده تا تمامي روش هاي استخراج سنگ هاي ساختماني را شرح دهيم و در هر مورد كاربرد هر كدام از اين روش ها را در سنگ هاي مختلف بيان كنيم و در پايان به اين نتيجه برسيم كه عامل اصلي تعيين كننده نرم يا سخت بودن سنگ ها چيست ؟ و از چه روشي براي استخراج هر يك از اين سنگ ها بايد لحاظ كرد ؟

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه    1

مقدمه     1

چكيده     2

هدف پايان نامه      3

سازماندهي پايان نامه           4

مشكلات 9

پيشنهادات            10

فصل دوم: كلياتي در مورد اقتصاد        11

تعريف علم اقتصاد  12

آشنايي با نظام هاي اقتصادي  14

اقتصاد آزاد           15

اقتصاد دولتي        17

اقتصاد مختلط        19

اقتصاد خرد و كلان 21

تقاضا     24

تعادل      26

بازار و انواع آن     27

تورم       30

تصميم و معيارهاي تصميم گيري        32

فصل سوم: بازرگاني و اقتصاد مواد معدني         36

بازرگاني مواد معدني           37

صنعت معدن و اقتصاد توسعه 40

فصل چهارم: هزينه ها و تقسيمات آن    47

مقدمه:    48

هزينه و ها و انواع آن          48

هزينه هاي سرمايه اي         49

سرمايه گذاري ثابت 50

سرمايه در گردش   58

سرمايه در گردش صنعتي     59

سرمايه در گردش تجاري      60

هزينه هاي جاري طرح        60

هزينه هاي بهره برداري       61

سرفصل هاي متعارف براي هزينه بهره برداري  63

برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري        67

برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت 67

برآورد هزينه هاي سرمايه در گردش    79

جايگاه شناخت هزينه ها در تدوين طرح 80

فصل پنجم: استهلاك و روشهاي محاسبه آن         82

استهلاك  83

محاسبه هزينه استهلاك         83

روشهاي محاسبه استهلاك      84

محاسبه هزينه استهلاك به روش خطي  84

روش ساعت كاركرد            85

روش واحد توليد     86

محاسبه استهلاك به روش نزولي          87

استهلاك به روش مجموعه سنوات        88

هزينه استهلاك      90

فصل ششم: ماليات و حقوق دولتي        92

ماليات و مقررات آن            93

فصل هفتم: نقش تحليل حساسيت و ريسك           101

اقتصاد پروژه هاي اكتشافي    102

ارزيابي اقتصادي پروژه هاي اقتصادي  106

فصل هشتم: كلياتي در مورد سنگ هاي ساختماني 111

تعريف سنگ ساختماني        112

رده بندي علمي انواع سنگ هاي تزئيني 112

سنگ هاي رسوبي 113

سنگ هاي آذرين    115

سنگ هاي دگرگوني            116

خصوصيات سنگ هاي تزئيني           117

خصوصيات كيفي   117

خصوصيات فني    119

عوامل مؤثر بر كيفيت سنگ  130

خشك كردن          130

هوازدگي 131

نارسانايي 132

تخلخل    132

شوره زدگي          134

مقاومت مكانيكي     134

وزن مخصوص      136

منحني    136

اكتشاف سنگ هاي ساختماني و تزئيني  138

پي جويي ذخاير     138

اصول روشهاي پي جويي ذخاير          139

اطلاعات زمين شناسي معدن  140

پي جويي هاي كمكي و ذخيره يابي       142

زمين – رادار        145

محك زني 146

به كار بردن سيستم GIS       147

لرزه نگاري          155

روشهاي مطالعه درزه ها       161

محاسبه ذخيره سنگ هاي ساختماني      164

طرح بهره برداري 166

فصل نهم: بررسي فني و اقتصادي معدن گرانيت سيانكوه    168

موقعيت جغرافيايي معدن       169

شرايط آب و هوايي 171

وضعيت زمين شناسي          171

ذخيره معدن          173

محاسبه متراژ حفاري           179

ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز        179

محاسبه آب مورد نياز          183

محاسبه برق مورد نياز         183

محاسبه فني و اقتصادي طرح 184

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1)          74

جدول 8-1)          121

جدول 8-2)          133

جدول 8-3)          135

جدول 8-4)          136

جدول 8-5)          137

جدول 8-6)          153

جدول 9-3)          175

جدول 9-4)          185

جدول 9-5)          186

جدول 9-6)          188

جدول 9-7)          189

جدول DCF          192

جدول استهلاك       193

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل2-1)            23

شكل 2-2)           24

شكل2-3)            27

شكل2-4)            33

شكل 3-1)           43

شكل 3-2)           45

شكل 7-1)           103

شكل 7-2)           104

شكل 7-3)           107

شكل 7-4)           109

شكل 8-1)           154

 

فهرست عكس ها

   عنوان                                                                                             صفحه

عكس 9-1)          170

عكس 9-2)          174

عكس 9-3)          176

عكس 9-4)          178

عكس 9-5)          180

عكس 9-6)          182

 

 

فهرست نقشه

   عنوان                                                                                             صفحه

نقشه زمين شناسي 9-1)       172

نقشه توپوگرافي 9-2)          173

 

 

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پايان نامه و پروژه كارآفريني بررسي فني و اقتصادي راه اندازي معدن گرانيت كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب دانلود تحقيق دانلود مديريت

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۴:۲۶

كنترل روشنايي از راه دور با تماس تلفني

كنترل روشنايي از راه دور با تماس تلفني

فرمت فايل : doc

حجم : 723

صفحات : 68

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

دانلود پايان نامه كارشناسي برق گرايش الكترونيك با موضوع:
 
كنترل روشنايي از راه دور با تماس تلفني

بصورت فايل ورد قابل ويرايش و آماده ارائه

چكيده:

     موضوع اين پروژه كننترل روشنايي از راه دور توسط تماس تلفني مي باشد. اين دستگاه داراي يك تلفن مبايل مي باشد كه بر روي آن نسب گرديده است. براي كنترل روشنايي ابتدا يك تماس با مبايل نسب شده به دستگاه انجام مي پذيرد، اين مبايل به طور اتوماتيك پاسخ داده و منتطر دريافت كدهاي dtmf مي شود، با فشار دادن دكمه ها نور لامپ افزايش و كاهش مي يابد. براي كنترل كلي اين عمليات از يك ميكروكنترلر مگا8 استفاده مي شود.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

فصل اول: نور. 2

فصل دوم: آشنايي با سيستم DTMF . 9

فصل سوم: آشنايي با ميكروكنترلر 20

فصل چهارم: مدار ساخته شده29

نحوه ي كاركرد دستگاه30

بلوك دياگرام31

شرح و تفسير بلوك ها33

برنامه ميكروكنترلر37

ليست قطعات استفاده شده.41

ديتاشيت ميكروكنترلر مگا43

منابع وماخذ56

 

فهرست اشكال

شكل 1-13

شكل 2-10

شكل 2-2.................................................................................................................................................................12

شكل 2-3.................................................................................................................................................................14

شكل 2-4.................................................................................................................................................................15

شكل 2-5.................................................................................................................................................................16

شكل 2-6.................................................................................................................................................................17

شكل 3-1................................................................................................................................................................24

شكل 4-1................................................................................................................................................................31

شكل 4-2................................................................................................................................................................33

شكل 4-3................................................................................................................................................................34

شكل 4-4................................................................................................................................................................35

شكل 4-5................................................................................................................................................................36

شكل 4-6................................................................................................................................................................40

شكل 4-7................................................................................................................................................................56

 

مقدمه

سال هاست كه مبحث اندازه گيري كميت ها به صورت ديجيتال و كنترل آنها توسط وسايل الكترونيكي و انواع ماشين ها مورد توجه علاقه مندان در اين عرصه قرار گرفته است. يكي از اين كميت ها نور مي باشد كه بسيار اهميت داشته و خواهد داشت. مهندسين برق نيز به دنبال روشي مناسب براي كنترل نور از راه دور،به روش هايي دست يافته اند كه يكي از اين روش ها كنترل از طريق گوشي تلفن همراه مي باشد.

در اين پروژه سالن هاي پرورش طيور و كنترل و تنظيم ميزان روشنايي به صورت ديجيتال مد نظر قرار گرفته و هدف ساخت دستگاهي است كه ميزان نور دلخواه  را از راه دور كنترل نمايد.

 

 

قيمت محصول : 90000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پايان نامه كارشناسي برق گرايش الكترونيك با موضوع كنترل روشنايي از راه دور با تماس تلفني كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۱۴:۰۱

طرح توجيهي فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني

طرح توجيهي فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني

فرمت فايل : pdf

حجم : 22

صفحات : 10

گروه : طرح هاي توجيهي و كارآفريني

توضيحات محصول :

طرح توجيهي فني ، مالي و اقتصادي  آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني

در 10 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

مقــدمه :

    عدم توجه كافي به مبحث آموزش هنر و كار دستي در نظام آموزشي كشور از يك سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پيامد تعطيلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترين فرصت هاي دانش آموزان و دانشجويان به منظور كسب مهارت در رشته هاي هنري يا فني به شمار مي‌رود موجب احساس نياز به فراگيري هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمي آموزشي شده است . در اين ميان هنر هاي دستي نظير ساخت گل، مجسمه و درختچه هاي مصنوعي جايگاه خاصي بين بانوان و دختران داراست.

   آموزشگاههاي هنري آزاد مراكزي هستند كه مي‌توانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش كشور در مورد آموزش مؤثر هنر را پر كرده و در اين رهگذر گامي در جهت ارتقاي سطح فرهنگ عمومي بردارند.

طرح حاضر كه به احداث آموزشگاه ساخت گلهاي مصنوعي چيني با ظرفيت دو كلاس براي آموزش هنرجويان در زمينه گلسازي و گل آرايي اختصاص دارد نيـز قادر است ضمن حصول به هدف فوق‌الذكر ، نقش مهمي در غني سازي اوقات فراغت پس از ساعات اشتغال به تحصيل يا تابستاني دانش‌آموزان و دانشجويان بر عهده گيرد.

خلاصه طرح:

   مقــدمه :

سرمايه گذاري مورد نياز طرح

     2- تجهيزات :

     3- اثاثيه اداري :

    4- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

    ب- سرمايه در گردش :

    2- سوخت و انرژي :

     3- حقوق و دستمزد :

     4- هزينه استهلاك :

     5- هزينه  نگهداري و تعميرات :

جدول هزينه هاي جاري طرح

سرمايه در گردش  ( دوماهه )

جدول كل هزينه هاي طرح

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

درآمد طــرح :

پيش‌بيني مالي طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

محاسبه نقطه سر به سر:

محاسبه كارمزد وام :

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود
برچسب

طرح توجيهي فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب دانلود تحقيق دانلود مديريت

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
تاریخ امروز
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ