خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۵۷:۱۰

مقايسه استرس ادراك شده نگراني و تنهايي در مبتلايان سرطان پستان و افراد عادي

مقايسه استرس ادراك شده نگراني و تنهايي در مبتلايان سرطان پستان و افراد عادي

فرمت فايل : doc

حجم : 328

صفحات : 100

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه استرس ادراك شده نگراني و تنهايي در مبتلايان سرطان پستان و افراد عادي

 

چكيده

 

 

 

هدف پژوهش مقايسه استرس ادراك شده، نگراني و احساس تنهايي در مبتلايان سرطان پستان و افراد عادي مي­باشد. اين پژوهش از نوع علّي- مقايسه­اي است. جامعه آماري اين پژوهش جامعه آماري پژوهش شامل كليه بيماران مبتلا به سرطان پستان بستري در بيمارستان­هاي شهر تبريز در نيمسال اول 1393 مي­باشد. روش نمونه‌گيري اين پژوهش به صورت در دسترس بود. بدين صورت كه تعداد 50 نفر از افراد مبتلا به سرطان پستان و نيز تعداد 50 افراد عادي انتخاب شد. براي جمع آوري داده­ها، از پرسشنامه نگراني پن استيت، مقياس استرس ادراك شده (كوهن وهمكاران) و فرم كوتاه شدة مقياس احساس تنهايي اجتماعي- عاطفي بزرگسالان (دي توماس و همكاران) استفاده شد. داده‌هاي پژوهش با آزمون تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد ميانگين استرس ادراك شده مثبت در مبتلايان به سرطان پستان كمتر و ميانگين استرس ادراك شده منفي در اين بيماران بيشتر از افراد عادي است. همچنين ميانگين شدت نگراني، كنترل ناپذيري نگراني و احساس تنهايي در مبتلايان به سرطان پستان بيشتر از افراد عادي است. در نتيجه مي توان بيان كرد استرس ادارك شده، نگراني و احساس تنهايي از جمله متغيرهاي منفي تاثير گذار در افراد مبتلا به سرطان پستان بوده و نيازمند توجه خانواده ها، مسئولان، انجمن بيماران سرطاني و ... جهت كمك به افزايش ادراك مثبت از استرس، كاهش استرس منفي، نگراني و احساس تنهايي در اين بيماران مي باشند.

 

كلمات كليدي: استرس ادراك شده، نگراني، احساس تنهايي، سرطان پستان.

مقدمه

 

كانسر پستان مهمترين تومور بدخيم در زنان و به عنوان رهبر قاتلين مادران جوان محسوب ميشود. در تحقيقات انجام شده در ايالات آمريكا كانسر پستان به عنوان اولين مرگ ناشي از سرطان در زنان شناخته شده است.

 

يافته ها نشان مي دهد، بيماران مبتلا به سرطان پستان از نشانگان روان شناختي همچون افسردگي، اضطراب، استرس ادراك شده، احساس درماندگي رنج مي بردند(پِلِد  وهمكاران،2008). بخشي از اين نشانگان، به خاطر آگاهي از سرطان وبازخوردهاي شناختي و بخشي ديگر به علت عوارض درمانهاي طبي رايج مانند ماستكتومي، شيمي درماني، جراحي، راديو تراپي نظير از دست دادن موها وعضوي از بدن كه سمبل زن ومادر بودن است مي باشد(فالاگَس  وهمكاران،2007). در ميان نشانگان روان شناختي، ميزان نااميدي و استرسي كه فرد ادراك مي كند، شرايط روحي خاصي را ايجاد مي كند كه فرد در آن شرايط، احساس در ماندگي، ناتواني و بي علاقگي به زندگي مي كند. دراين حالت فرد به شدت غير فعال ناتوان شده و قدرت تطبيق با تغيير شرايط زندگي را ندارد و روز به روز از جريان طبيعي زندگي فاصله مي­گيرد(بَگير  وهمكاران،2007). وقتي افراد در چنين شرايطي قرار مي گيرند به بهداشت عمومي، روابط اجتماعي، تغذيه، و ديگر مسائل شخصي خود كمتر توجه مي كنند. و اين مهم به نوبه خود زمينه را براي پيشرفت سرطان آماده مي سازد(سينگ وهمكاران،2007).

 

تشخيص به موقع كانسر پستان بسيار مهم خواهد بود زيرا تنها در مراحل اوليه بيماري است كه مي توان با انجام عمل جراحي و درمانهاي كمكي نتيجه خوبي گرفت.

 

از آنجايي كه تشخيص سريع وبه موقع بيماري و انجام درمانهاي صحيح موجب بهبودي نسبي درصد زيادي از بيماران و نتيجتا جلوگيري از انهدام خانواده هاي زيادي مي شود، توجه خاص به اين امر از ضروريات جامعه ما مي باشد.

با توجه به اينكه در كشور ما تحقيقات جامع ودقيق در اين موارد بندرت صورت گرفته است لزوم بررسي دقيق همبسته هاي اين بيماري ضروري بنظر مي رسد.

 


 

1-Peled

 

2- Falagas

 

 - Badger

 

  Singh

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

 

چكيده.......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: كليات

 

مقدمه........................................................................................................................... 3

 

ضرورت و اهميت پژوهش............................................................................................ 4

 

بيان مسئله..................................................................................................................... 5

 

اهداف پژوهش............................................................................................................. 7

 

اهداف كلي................................................................................................................... 7

 

اهداف اختصاصي.......................................................................................................... 7

 

فرضيه ها...................................................................................................................... 8

 

تعريف نظري و عملياتي متغيرها..................................................................................... 8

 

استرس ادراك شده........................................................................................................ 8

 

نگراني.......................................................................................................................... 8

 

تنهايي.......................................................................................................................... 8

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

 

مقدمه........................................................................................................................... 11

 

مطالعات اوليه درقرن بيستم............................................................................................ 13

 

رويكردها تحقيقات مدرن............................................................................................... 14

 

سرطان......................................................................................................................... 16

 

اپيدميولوژي.................................................................................................................. 17

 

علل............................................................................................................................. 17

 

عوامل وراثتي................................................................................................................ 18

 

رژيم غذايي.................................................................................................................. 19

 

مصرف هورمون............................................................................................................. 19

 

سابقه سرطان اوليه......................................................................................................... 20

 

پرتوتابي....................................................................................................................... 20

 

فاكتورهاي موثر در سير بيماري....................................................................................... 20

 

انواع سرطان.................................................................................................................. 21

 

تقسيم بندي سرطان پستان.............................................................................................. 21

 

مرحله‌بندى سرطان پستان............................................................................................... 21

 

مراحل مختلف سرطان پستان.......................................................................................... 22

 

روش‌هاى درمانى.......................................................................................................... 22

 

استرس چيست؟............................................................................................................ 22

 

نشانه هاي استرس را مي توان به چهار بعد تقسيم بندي كرد.............................................. 23

 

استرس......................................................................................................................... 25     

 

تعريف استرس.............................................................................................................. 25

 

مباحث تئوري مطرح شده در خصوص فرآيند استرس...................................................... 27

 

مدل هاي عمومي استرس............................................................................................... 28

 

مدل محرك گرا............................................................................................................. 28

 

مدل پاسخ گرا............................................................................................................... 29

 

مدل تبادلي................................................................................................................... 30

 

علتهاي استرس.............................................................................................................. 30

 

دگرگونيهاي زندگي....................................................................................................... 30

 

استرس هاي بلند مدت................................................................................................... 31

 

گرفتاريهاي زندگي........................................................................................................ 32

 

ناكامي.......................................................................................................................... 32

 

تعارض........................................................................................................................ 33

 

انواع فشار رواني........................................................................................................... 34

 

مولفه ها استرس............................................................................................................ 34

 

مولفه هاي شناختي استرس............................................................................................. 35

 

روش هاي پيشگيري ازايجاد استرس............................................................................... 35

 

هدف هاي كوتاه مدت................................................................................................... 36

 

هدف­هاي دراز مدت...................................................................................................... 37

 

هدف نهايي.................................................................................................................. 38

 

رابطه ي استرس و بيماري.............................................................................................. 38

 

نگراني.......................................................................................................................... 39

 

ويژگي اصلي نگراني..................................................................................................... 40

 

انواع نگراني.................................................................................................................. 41

 

علل نگراني................................................................................................................... 41

 

ويژگي هاي شخصيتي افراد نگران................................................................................... 41

 

حوزه هاي نگراني.......................................................................................................... 42

 

تحول نگراني در كودكان................................................................................................ 42

 

نگراني مرضي............................................................................................................... 42

 

آثار جسماني نگراني...................................................................................................... 43

 

رابطه نگراني با سازگاري................................................................................................ 43

 

انواع فرايندهاي مقابله با ادراك تهديد.............................................................................. 43

 

جنسيت و نگراني.......................................................................................................... 43

 

مدل هاي نگراني........................................................................................................... 43

 

نظريه بركوك................................................................................................................ 43

 

نظريه تاليس و آيزيك.................................................................................................... 44

 

عوامل تعيين كننده ارزش تهديد از ديدگاه تاليس و آيزيك................................................ 44

 

سه مرحله ي نگراني در نظريه تاليس و آيزيك................................................................. 44

 

مدل بارلو...................................................................................................................... 45

 

مدل فراشناختي نگراني.................................................................................................. 45

 

مدل اجتناب از نگراني................................................................................................... 47

 

مقابله با نگراني............................................................................................................. 48

 

احساس تنهايي............................................................................................................. 49

 

انواع تنهايي.................................................................................................................. 52

 

نظريه هاي تنهايي.......................................................................................................... 52

 

چه كساني تنها هستند؟.................................................................................................. 54

 

درمان تنهايي................................................................................................................. 54

 

سرطان وعوامل روانشناختي............................................................................................ 54

 

پيشينه تحقيق در مورد استرس ادراك شده و سرطان پستان................................................ 56

 

نگراني.......................................................................................................................... 61

 

تنهايي.......................................................................................................................... 64

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

روش كار..................................................................................................................... 70

 

الف -روش پژوهش...................................................................................................... 70

 

ب -روش گرد آوري اطلاعات...................................................................................... 70

 

ج - ابزار گرد آوري اطلاعات........................................................................................ 70

 

د - روش تجزيه و تحليل اطلاعات................................................................................ 72

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل

 

مقدمه........................................................................................................................... 74

 

الف) ويژگي هاي جمعيت شناختي................................................................................. 74

 

ب) يافته هاي توصيفي.................................................................................................. 75

 

ج) آمار استنباطي........................................................................................................... 76

 

فصل پنجم: بحث و تفسير و نتيجه‌گيري و جمع‌بندي

 

بحث و نتيجه‌گيري........................................................................................................ 82

 

جمع بندي نتايج پژوهش............................................................................................... 85

 

محدوديت‌هاي پژوهش ................................................................................................ 85

 

پيشنهادهاي پژوهش ..................................................................................................... 85

 

پيشنهاد كاربردي پژوهش............................................................................................... 86

 

ضمائم.......................................................................................................................... 87

 

چكيده انگليسي............................................................................................................. 88

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

 

جدول 4-1: ميزان تحصيلات در بين گروه هاي مورد مطالعه............................................. 74

 

جدول 4-2: ميانگين و انحراف معيار سن در بين گروه هاي مورد مطالعه............................ 74     

 

جدول 4-3- ميانگين و انحراف معيار استرس ادراك شده مثبت و منفي در گروه هاي

 

مورد مطالعه.................................................................................................................. 75

 

جدول 4-4- ميانگين و انحراف معيار شدت نگراني و كنترل ناپذيري نگراني در گروه هاي

 

مورد مطالعه.................................................................................................................. 75

 

جدول 4-5- ميانگين و انحراف معيار احساس تنهايي در گروه هاي مورد مطالعه................ 75

 

جدول 4-6- نتايج آزمون لوين جهت تعيين برابري واريانس ها........................................ 76

 

جدول 4-7- نتايج آزمون تحليل واريانس  چندمتغيره (manova)................................... 76

 

جدول 4-8- نتايج آزمون لوين جهت تعيين برابري واريانس ها........................................ 77

 

جدول 4-9- نتايج آزمون تحليل واريانس  چندمتغيره (manova)................................... 77

 

جدول 4-10- نتايج آزمون لوين جهت تعيين برابري واريانس ها...................................... 77

 

جدول 4-11- نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (manova).................................. 78

 

جدول 4-12- نتايج آزمون لوين جهت تعيين برابري واريانس ها...................................... 78

 

جدول 4-13- نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (manova).................................. 79

 

جدول 4-14- نتايج آزمون لوين جهت تعيين برابري واريانس ها...................................... 79

 

جدول 4-15- نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (manova).................................. 79

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۰۲:۳۴

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

فرمت فايل : docx

حجم : 362

صفحات : 152

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

در 152 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                        صفحه

 

چكيده  فارسي.. 1

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

1- 1- مقدمه.. 2

 

1- 2- بيان مسئله.. 4

 

1- 3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

 

1- 4- اهداف پژوهش.. 8

 

1- 4- 1- هدف كلي.. 8

 

1- 4- 2- اهداف جزئي.. 8

 

1- 5- فرضيات تحقيق.. 8

 

1- 6- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها.. 9

 

فصل دوم: ادبيات، مستندات، سابقه و پيشينه پژوهش

 

 2-1- مقدمه.. 11

 

2-2- مباني نظري پژوهش.. 12

 

2-2-1- مقابله با استرس.. 12

 

2-2-1-1- تاريخچه مقابله.. 13

 

2-2-1-1- انواع روش هاي مقابله اي.. 14

 

2-2-1-3- راهبردهاي مقابله با استرس وسلامت روان.. 17

 

2-2-1-4- چگونگي تاثير شيوه هاي مقابله اي.. 22

 

2-2-1-5-  نظامهاي رفتار مقابله اي.. 22

 

 

 

2-2-1-6- مدل هاي نظري در مورد منابع وفرايندهاي مقابله   22

 

2-2-1-7- آموزش مصون سازي در مقابل استرس..

 

24

 

2-2-1-8- عوامل مربوط به رابطه درمانگر و مراجع در آموزش ايمن سازي در مقابل استرس.. 24

 

 

 

2-2-1-9- كاربردهاي اختصاصي آموزش ايمني سازي در مقابل بيماريهاي رواني   25

 

2-2-1-9- فرايند مفهوم سازي مجدد..

 

26

 

2-2-1-10-  مرحله اكتساب و تمرين مهارت ها.. 27

 

 

 

2-2-1-11- مراحل مقابله با تنيدگي از ديدگاه لازاروس   27

 

2-2-1-12- مدل مفهومي و بنيادي مقابله در برابر استرس   28

 

2-2-1-13-  ارزيابي شناختي در مقابله با استرس ها..

 

31

 

2-2-1-14- تدابير مقابله اي.. 32

 

2-2-2- دانش آموزان تيزهوش.. 32

 

2-2-2- 1- تعريف هوش.. 36

 

2-2-2- 2- عوامل موثر در تيزهوشي.. 38

 

2-2-2- 3- انواع هوش.. 41

 

2-2-3- استرس ادراك شده.. 41

 

2-2-3-1- نشانه ها و علايم استرس.. 43

 

2-2-3-2- علتهاي استرس.. 43

 

2-2-3-3- عوامل استرس زاي سنين مدرسه.. 44

 

2-2-3-4-  انواع استرس.. 45

 

2-2-3-5-  مولفه هاي استرس.. 45

 

2-2-3-6- نظريات مربوط به استرس.. 47

 

2-2-3-7- شيوه هاي مقابله با استرس.. 48

 

2-2-3-8- واكنش هاي استرس.. 49

 

2-2-3-9- استرس و پاسخ فيزيولوژيايي.. 49

 

 

 

2-2-3-10- نقش استرس درسلامت رواني و اجتماعي و شخصيتي دانش آموزان   50

 

2-2-3-11- پيشگيري از استرس..

 

50

 

2-2-3-12- آموزش تلقيح استرس.. 51

 

2-2-3-13- هدف از آموزش كنترل استرس.. 51

 

2-2-3-14- مراحل آموزش تلقيح استرس.. 52

 

2-2-3-15- استرس و دستگاه ايمني.. 52

 

2-2-3-16- تعديل كننده هاي استرس.. 53

 

2-2-3-17-  رابطه استرس ادراك شده با سلامت عمومي.. 53

 

2-2-3-18- تكنيكهاي از بين بردن استرس.. 54

 

2-2-4- اضطراب امتحان.. 56

 

2-2-4-1- تعريف اضطراب امتحان.. 57

 

2-2-4-2-  تاريخچه اضطراب امتحان.. 58

 

2-2-4-3- مدلهاي اضطراب امتحان.. 59

 

2-2-4-3- 1- مدل شناختي – توجهي.. 60

 

2-2-4-3- 2- مدل فرايند انتقالي.. 60

 

2-2-4-3- 3-  مدل نقص مهارت ها.. 60

 

2-2-4-3- 4- مدل پردازش اطلاعات.. 60

 

2-2-4-4- نظريه هاي روانكاوانه اضطراب.. 61

 

2-2-4-4-1- نظريه فرويد در مورد اضطراب.. 61

 

2-2-4-4-2- نظريه نوفرويدي.. 63

 

2-2-4-4-3- نظريه هاي رفتاري اضطراب.. 63

 

2-2-4-4-4- نظريه هاي يادگيري شناختي ـ اجتماعي.. 64

 

2-2-4-4-5- نظريه هاي شناختي اضطراب.. 65

 

2-2-4-4-6- نظريه بيولوژيكي اضطراب.. 66

 

2-2-4-5-ديدگاه هاي اضطراب.. 68

 

2-2-4-5-1- ديدگاه روانكاوي در مورد اضطراب.. 68

 

2-2-4-5-2- ديدگاه ژنتيك در زمينه اضطراب.. 69

 

2-2-4-5-3- ديدگاه اجتماعي فرهنگي.. 69

 

2-2-4-5-4- ديدگاه شناختي در مورد علت اضطراب.. 70

 

 

 

2-2-4-5-5- ديدگاه انسان گرايي و اصالت وجود در مورد اضطراب   70

 

2-2-4-5-6- ديدگاه اجتماعي در مورد علت اضطراب..

 

71

 

2-2-4-5-7- ديدگاه رفتارگرايي در مورد اضطراب.. 71

 

2-2-4-6-علت اضطراب از ديدگاه روان پويايي.. 71

 

2-2-4-6-1- انواع اضطراب امتحان.. 72

 

2-2-4-6-2- نشانه‌هاي اضطراب ناتوان‌كننده.. 72

 

2-2-4-6-3- ابعاد اضطراب امتحان.. 73

 

2-2-4-6-4- علل اضطراب امتحان.. 73

 

2-2-4-6-5- مقابله با اضطراب امتحان.. 74

 

2-2-4-6-6- مقابله با اضطراب.. 74

 

2-2-4-6-7- كنترل اضطراب در حين امتحان.. 75

 

2-2-4-6-8- اختلالات اضطرابي.. 75

 

2-2-4-6-9- انواع اضطراب.. 78

 

2-3- پيشينه پژوهش.. 79

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

 

3-1- مقدمه.. 89

 

3-2- روش پژوهش.. 89

 

3-3- جامعه آماري.. 89

 

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 89

 

3-5- ابزارهاي پژوهش.. 89

 

3-6- روش اجرا.. 91

 

3- 7- روش‌ تجزيه و تحليل اطلاعات.. 91

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از آن

 

4-1- مقدمه.. 93

 

4-2- يافته هاي جمعيت شناختي.. 93

 

4-3- يافته هاي توصيفي.. 95

 

4-4- يافته هاي استنباطي.. 96

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

 

5-1- مقدمه.. 103

 

5-2- بحث ونتيجه گيري.. 103

 

5- 3- محدوديتها.. 106

 

5- 4- پيشنهادات.. 107

 

5- 4- 1- پيشنهادات پژوهشي.. 107

 

5- 4- 2- پيشنهادات كاربردي.. 107

 

منابع و مأخذ.. 109

 

منابع فارسي.. 109

 

منابع انگليسي.. 114

 

پيوست.. 119

 

 

 

پيوست الف) پرسشنامه استرس ادراك شده (ميمورا وگريفث)   120

 

پيوست ب) مقياس اضطراب امتحان (اسپيل برگر)..

 

122

 

چكيده انگليسي.. 136

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

 

 

جدول (4-1) توزيع فراواني آزمودني هاي برحسب سن و رتبه تولد در گروه دانش آموزان آزمايش و كنترل.. 93

 

جدول (4-2) توزيع فراواني آزمودني هاي برحسب شغل والدين و وضعيت مالي در گروه دانش آموزان آزمايش و كنترل.. 94

 

جدول (4-3)  توزيع فراواني بر حسب تحصيلات والدين آزمودني هاي گروههاي آزمايش و كنترل.. 94

 

جدول (4- 4) ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش.. 95

 

 

 

جدول (4- 5) ميانگين و انحراف معيار متغير اضطراب امتحان و مولفه هاي آن   96

 

جدول(4-6) نتايج آزمون لوين جهت برابري كواريانس هاي خطا..

 

96

 

جدول (4-7) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چند راهه (Mancova) بر روي متغيرهاي استرس ادراك شده و مولفه هاي آن.. 97

 

جدول (2-8) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چندراهه بر روي متغير استرس ادراك شده و مولفه هاي آن.. 98

 

جدول (4-9) نتايج آزمون تعقيبي براي متغير استرس ادراك شده و مولفه هاي آن (استرس منفي و مثبت) (مقايسه ميانگين‌ها).. 98

 

جدول(4-10) نتايج آزمون لوين جهت برابري كواريانس هاي خطا.. 99

 

 

 

جدول (4-11) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چند متغيري  در دوگروه   99

 

جدول (4-12) نتايج آزمون تحليل كواريانس چند متغيري (مانكوا) (متغير اضطراب امتحان)  براي مقايسه گروه آزمايش و كنترل..

 

100

 

جدول (4-13) نتايج آزمون تعقيبي براي متغير اضطراب امتحان  و مولفه هاي آن(مقايسه ميانگين‌ها).. 101

 

چكيده

 

هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش مي باشد.

اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي است كه به صورت طرح (پيش آزمون- پس آزمون) با گروه كنترل اجرا شد.

جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان تيز هوش مقطع دبيرستاني شهرگيلان تشكيل دادند؛

كه به گزارش آموزش و پرورش شهر گيلان 200 نفر برآورد شده است. در اين پژوهش 34 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.

و در دو گروه آزمايش (17N=) و كنترل (17N=) به صورت تصادفي گمارده شدند.

براي گردآوري اطلاعات از پرسش نامه هاي اضطراب امتحان (اسپيل ‌برگر) و استرس ادراك شده (ميمورا و گريفث)استفاده شد.

براي تجزيه و تحليل نتايج از روش آماري واريانس چند متغيره (MANCOVA) استفاده شد.

نتايج يافته ها نشان داد كه آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش تاثير معني داري دارد.

به عبارتي ديگر مي توان نتيجه گرفت كه استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان در گروه آزمايش تعديل يافت،

لذا از آموزش مقابله با استرس به عنوان يك روش موثر بر كاهش استرس و اضطراب استفاده نمود.

واژه هاي كليدي: مقابله با استرس، استرس ادراك شده، اضطراب امتحان، تيزهوش

قيمت محصول : 95000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۷:۱۳

انواع روشهاي تنش زدايي و اندازه گيري تنشهاي پسماند

هدف از اين پژوهش بررسي انواع روشهاي تنش زدايي و اندازه گيري تنشهاي پسماند مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 52
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مكانيك


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه رشته مكانيك

انواع روشهاي تنش زدايي و اندازه گيري تنشهاي پسماند

 
 
 
 
 مقدمه
اغلب سازه ها در صنعت، از قطعـــات مختلفي كه توسط فرآيند هايي مثل ريخته گـري، آهنگــــري، نورد، ماشينكاري، جوشكاري و.... توليد شده اند، تشكيل شده اند كه با كمك فرآيند هاي گوناگوني به يكديگر متصل مي شوند. روش هاي مختلف اتصال را ميتوان بر اساس فرآيند هاي عملي و علمي به گروه هاي زير طبقه بندي كرد:
 
اتصال هاي مكـانيكــــي (پيچ، پرچ، ميخ، پين و...)
اتصال هاي متالوژيكي (جوشكاري، لحيم كاري و...)
اتصـال هاي شيميايــــي (چسب هاي آلي و معدني)
 
هر يك از اين اتصالات با توجه به وظايفي كه بر عهده دارند در يكي از دسته هاي زير قرار مي گيرند:
اتصالات موقت مانندپيچ و مهره، پين و...
اتصالات نيمه موقت مانند پرچ، لحيم كاري نرم و بعضي از چسب ها
اتصالات دائمي مانند فرآيند هاي جوشكاري، لحيم كاري سخت و اغلب چسب ها با واكنش هاي شيميايي
 
فرآيند هاي جوشكاري به عنوان فرآيند هايي جهت ايجاد پيوستگي مولكولي بين دو يا چند قطعه فلزي كه حداقل يكي از آنها در اثر حرارت، ذوب موضعي شده يا به حالت خميري در آمده باشد، براي هر دو منظورساخت قطعات اوليه و نيز اتصال آنها داراي كاربرد وسيعي در جوامع صنعتي است. صرفه اقتصادي اين اتصالات در مقايسه با ديگر اتصالات به لحاظ طول عمر بيشتر و نيز اطمينان خاطري كه به دليل استفاده از مواد مشابه با ماده اصلي ايجاد مي كند، برخي از دلايل ارجحيت اين فرآيند است]1 [.از جمله فرايندهايي كه پس از انجام جوشكاري و به عبارتي در قطعات جوشكاري شده مد نظر قرار مي گيرد تنش هاي پسماند مي باشد كه به علت گرم و سرد شدنهاي متوالي جوش و مناطق نزديك آن و عدم امكان جابجايي در بعضي جهات، تنشهاي پسماند داخلي در جوش و مناطق مجاور آن بوجود مي آيد.
 
تنش پسماند تنشي است كه بر اثر انجام عمليات خاص نظير جوشكاري در جسم باقي مي‌ماند و در حالي كه جسم تحت هيچ بارگذاري خارجي نيست نيز وجود دارد]19[
تنش زدايي يا تنش گيري كه در اصطلاح به آن PWHT يا عمليات پسگرم نيز مي‌گويند فرآيندي است، جهت از بين بردن تنش هاي موجود كه در عمليات و فرآيند توليد به وجود آمده است. روشهاي مختلفي براي از بين بردن تنش هاي پسماند در نمونه هاي جوشكاري شده وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به روش حرارتي و روش آلتراسونيك اشاره نمود.]16[
تكنيكهاي متفاوتـي براي اندازه گيـري تنش پسماند وجود دارد كه براي اندازه گيـري در هر روش به وسايل خاصي نياز مي باشد. 
 
 
 
كلمات كليدي:

تنش زدايي

تنشهاي پسماند

روشهاي تنش زدايي

روشهاي اندازه گيري تنشهاي پسماند

 
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده 1
1-1- مقدمه3

1-3- نحوه تشكيل تنش هاي پسماند5

1-3-1-  تشريح تنش پسماند در جوش6
1-3-2-  روش هاي بهبود استحكام خستگي9

1-4-  روش هاي تنش زدايي و طبقه بندي آنها10

1-4-1-  تنش زدايي طبيعي12
1-4-2-  تنش زدايي حرارتي12
1-4-3-  تنش زدايي ارتعاشي16
1-4-4-  روش اضافه باري17
1-4-5-  روش ساچمه كاري17
1-4-6-  تنش زدايي جوش با ضربات آلتراسونيك (UIT)18

1-5-  روش هاي اندازه گيري تنش هاي پسماند19

1-5-1-  روش سوراخ مركزي24
1-5-2- روش پراش پرتو X24
1-5-3- روش انحنا ولايه برداري31          
1-5-4-  روش تفرق الكترون31
1-5-5- روش تفرق نوترون32
1-5-6-  روش رهاسازي ترك32
1-5-7- روش مغناطيسي33
1-5-8- روش ماورا صوتي33
منابع


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۰۲:۲۷

بررسي فقهي واژه كفر در مذاهب اسلامي

پژوهش و موضوع دفاع نشده رشته فقه و الهيات و معارف اسلامي بررسي فقهي كفر در مذاهب اسلامي كمياب در سطح اينترنت داراي منابع عربي ترجمه شده و كمياب

دانلود بررسي فقهي واژه كفر در مذاهب اسلامي


مذاهب خمسه كفر عناد كفر انكار كفر نفاق انكار ربوبيت موضوع پروپزال پروپزال رشته فقه فقه و معارف اسلامي فقه و الهيات الهيات و معارف اسلامي حقوق موضوع پژوهش كفر جحود
دسته بندي معارف اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 386 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 130

مناسب براي دانشجويان و محققين رشته حقوق فقه الهيات و معارف اسلامي

موضوع :بررسي فقهي واژه كفر در مذاهب اسلامي
تعداد صفحات : 130
فرمت : قابل ويرايش word
داراي چكيده انگليسي
چكيده و بخشي از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

چكيده ........................................................................................................................ 1

مقدمه ........................................................................................................................ 2

فصل اول : كليات تحقيق.................................................................................................... 4

1-1 بيان مسئله : ........................................................................................................... 5

1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق : ................................................................................... 7

1-3 اهداف تحقيق: ........................................................................................................ 8

1-3-1 هدف كلي : ....................................................................................................... 8

1-3-2 اهداف جزئي : ................................................................................................... 8

1-4 سؤالات تحقيق: .......................................................................................................8

1-4-1 فرضيه‌هاي تحقيق : .............................................................................................. 8

1-5 روش اجرا : ..........................................................................................................9

1-5-1 نوع روش تحقيق : ................................................................................................9

1-5-1-1 روش گردآوري اطلاعات : ...................................................................................9

1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزيه‌وتحليل داده‌ها : ...................................................................... 10

1-6 پيشينه تحقيق : ....................................................................................................... 10

1-7 كفر : ................................................................................................................ 12

1-7-1 معناي لغوي : ....................................................................................................13

1-7-2 انكار اصول دين : ..............................................................................................14

1-7-3 معناي اصطلاحي : ............................................................................................. 15

1-7-4 تقابل مفهوم « كفر» با دو مفهوم « ايمان » و « اسلام »: ...................................................16

1-8 ايمان: ................................................................................................................ 16

1-8-1 اسلام : ........................................................................................................... 27

1-8-2 ايمان تصديقي : ...................................................................................................32

1-8-3 ايمان به خدا: ..................................................................................................... 33

1-8-4 ايمان به لقاءالله و آخرت : ....................................................................................... 34

1-8-5 كمترين حد تصديق و معرفت براي ايمان : .................................................................... 37

1-9 نقش ولايت در زندگي : ............................................................................................ 38

1-9-1 خروج از ظلمات به نور : .......................................................................................38

1-9-2 رهايي از نوع محروميت : ..................................................................................... 38

1-9-3 قرار گرفتن در زنجيره و شبكه اولياي الهي: ................................................................. 39

1-9-4 برخورداري از حمايت و نصر : .............................................................................. 39

1-9-5 پيوستن به شبكه ولايت : .........................................................................................40

1-10 نسبت كفر و ايمان : .............................................................................................. 40

1-10-1 نسبت ذكر و ايمان : .......................................................................................... 42

1-10-2 استقرار ايمان در گرايش‌ها : ................................................................................ 43

1-10-3 استقرار ايمان در رفتارها : .................................................................................. 44

1-10-4 استقرار ايمان در موضع‌گيري‌ها : .......................................................................... 45

1-10-5 استقرار ايمان در روابط با مؤمنين : .........................................................................45

1-10-6 استقرار ايمان در دين‌داري و طلب روزي : ................................................................45

1-10-7 استقرار ايمان در ابتلائات : ................................................................................. 47

فصل دوم : اقسام كفر از منظر مذاهب خمسه ........................................................................ 50

2-1 معناي قرآني كفر : ............................................................................................... 51

2-2 اقسام كفر از منظر متكلمان : ................................................................................... 56

2-2-1 كفر انكار : .....................................................................................................56

2-2-2 كفر جحود : .................................................................................................... 56

2-2-3 كفر عناد : ...................................................................................................... 56

2-2-4 كفر نفاق : ...................................................................................................... 57

2-3 اقسام كفر در كلام امام صادق (عليه‌السلام) : ....................................................................57

2-3-1 كفر جحود : ......................................................................................................57

2-3-2 انكار ربوبيت : ................................................................................................. 57

2-3-3 انكار همراه شناخت : ........................................................................................... 57

2-3-4 كفر عصيان : ................................................................................................... 58

2-3-5 كفر برائت : .....................................................................................................58

2-3-6 كفر نعمت : ....................................................................................................58

2-3-7 كفر مطلق : ....................................................................................................58

2-4 شرك : ............................................................................................................58

2-4-1 فجور : ........................................................................................................ 60

2-4-2 ظلم : ......................................................................................................... 61

2-4-3 اعتداء : ........................................................................................................64

2-4-4 كافر : ........................................................................................................ 66

2-5 اقسام كافران : ...................................................................................................67

2-6 احكام كافر : ..................................................................................................... 67

2-7 وجوه كفر : ....................................................................................................... 68

2-7-1 كفر، برتري‌جويي است : .......................................................................................69

2-7-2 كفران نعمت : ...................................................................................................69

2-7-3 التزام همه‌جانبه : ...............................................................................................70

2-7-4 برائت از كفر : ................................................................................................71

2-7- 5 كفر يعني پوشانيدن : .......................................................................................... 74

فصل سوم : شرايط و احكام كفر : ................................................................................... 79

3-1 كفر و كافر از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت: ................................................................ 80

3-1-1 ديدگاه اهل سنت : .............................................................................................. 82

3-1-1-1 كفر در فقه حنفي: ........................................................................................... 90

3-1-1-2 آثار مكتوب فقهي درباره الفاظ كفر : ......................................................................... 91

3-1-2 كفريات در زبان فارسي: ..........................................................................................92

3-1-3 معيارهاي تكفير: ....................................................................................................93

3-2 مباحث مربوط به تكفير در سال‌هاي اخير : ........................................................................94

3-2-1 عبارات كفرآميز فارسي: .......................................................................................... 96

3-2-2 طبقه‌بندي كفريات زباني : ..........................................................................................96

3-2-3 اتهام تكفير به شيعه : ............................................................................................... 97

3-3 موجبات كفر در قرآن : .............................................................................................. 98

3-3-1 كسي كه به‌جاي خدا، غير او را برگزيند و يا براي او شريك قرار دهد: ..................................... 99

3-3-2 انكار قرآن: ........................................................................................................ 99

3-3-3 انكار خدا و رسول: ................................................................................................ 99

3-3-4 انكار معجزات و قيامت : ......................................................................................... 99

3-4 الفاظ كفر و بي‌ايماني در روايات : ..................................................................................... 101

3-4-1 بررسي و تحليل روايات : ............................................................................................ 102

3-5 مرتب و اقسام كفر مخالفان : ........................................................................................... 103

3-5-1 كفر اهل كتاب: .......................................................................................................104

3-5-2 كفر مرتد : .......................................................................................................... 107

3-5-3 ارتداد صحابه : ...................................................................................................... 110

3-5-4 موضع فقهاي شيعه درباره كفر عامه: ............................................................................ 111

3-5-5 فرع انگاري امامت : .............................................................................................. 112

3-5-6 امامت، يك اصل ديني: ........................................................................................... 112

3-6 بررسي و تحليل اقوال فقها : ......................................................................................... 113

3-6-1 امامت به ‌منزله اصل در مذهب : ................................................................................. 115

الف) اصول اسلام و اصول ايمان: ......................................................................................... 116

ب) اصول دين و اصول مذهب : .......................................................................................... 116

3-7 بررسي اقوال قائلين به اصل مذهب بودن امامت : .................................................................. 116

3-7-1 حكم مستضعفان : ................................................................................................. 116

فصل چهارم : نتيجه‌گيري: ................................................................................................ 118

4-1 نتيجه گيري : ......................................................................................................... 119

4-2 پيشنهادات: ............................................................................................................124

4-3 منابع : ................................................................................................................ 125

چكيده انگليسي : ............................................................................................................130

 

چكيده:

واژۀ «كُفر» يكي از برجسته‌ترين واژگان كليدي در قرآن كريم است. اين واژه نقش مهمي در نظام اخلاقي-ديني قرآن (با بار معنايي منفي ) دارد؛

و نه‌تنها مفهومي است كه همۀ صفات منفي ديگر بر محور آن مي‌گردد، حتي با قرائت سطحي قرآن مجيد متقاعد مي‌شويم كه نقش مفهوم كفر چنان

در همه‌جا جاري است كه انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آياتي كه با اخلاق و رفتار آدمي سروكار دارد حس مي‌كند.

چنانچه موضوع كفر در مورد شخصي صدق كند احكامي دربارهاو جاري مي‌شود. نظريه مشهور در ميان فقهاي اماميه آن است كه كافر نجس است.

نجاست از مهم‌ترين آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عيني است . درمقابل، فقهاي اهل سنت نجاست كافر را نوعي 

نجاست حكمي مي‌دانند يعني كافر در حكم نجس است نه عين آن. در اين نوشتار، كلمات كانوني واژۀ «كفر» در بيان قرآن مجيد مشخص و تبيين مي‌گردد؛

نوع رابطۀ معنايي آن‌ها در ساختار معنايي بررسي و تحليل مي‌شود تا سرانجام حوزۀ معنايي واژۀ كـُفر و واژگان پيراموني آن بازشناخته شود.

پس ديدگاه‌هاي مذاهب چهارگانه اهل سنت با ديدگاه شيعه اماميه در مورد احكام كفر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و از اين رهگذر،

نقاط اشتراك و افتراق ديدگاه ها كشف مي‌گردد و ديدگاه درست تبيين مي‌شود.

كليدواژه‌ها: كُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه اماميه. 

مقدمه :

معيار اسلام و كفر در قرآن، به‌صورت شفاف بيان‌شده است. از ديدگاه قرآن‌كسي كه شعاير اسلام را اظهار نمايد و بگويد: 
من مسلمانم، مسلمان است و كسي اجازه تعرّض به او را ندارد.
 قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن مي‌داند و مي‌فرمايد: 
“يا أَيهَا الَّذِينَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَينُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛ 
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، هنگامي‌كه درراه خدا گام مي‌زنيد (و براي جهاد مي‌رويد) تحقيق كنيد و
به خاطر اين‌كه سرمايه ناپايدار دنيا ( غنائمي) به دست آوريد، به كسي كه اظهار اسلام مي‌كند نگوييد مسلمان نيستي (نساء، 94). 
در شأن نزول اين آيه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله و سلم) از غزوه خيبر، اسامه بن زيد را به همراه جمعي، به‌سوي تعدادي از روستاهاي
 يهودي‌نشين اطراف فدك فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت كند. 
مردي يهودي به نام “ مرداس بن نهيك “ كه از حضور اسامه آگاهي يافت، نزديكان و اموال خود را در كنار كوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالي‌كه مي‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
 پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله و سلم) رفت و جريان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله و سلم) به او فرمود: "مردي را كشتي كه به لا اله الا اللَّه و انّي رسول اللَّه"، شهادت داد(مجلسي، 1037 ج 22:92). 
اسامه گفت: اي رسول خدا، او براي نجات از كشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله و سلم) 
فرمود: آيا دل او را شكافتي تا آگاهي يابي!

همچنين به نقل از ابن عباس، شأن نزول اين آيه‌اين گونه است: گروهي از صحابه پيامبر (صلي‌الله عليه و آله و سلم) از راهي مي گذشتند كه مردي يهودي از بني سليم، به

صحابه سلام كرد. آنان با خود گفتند: سلام او براي نجات و پناه بردن بوده است، از اين‌ رو قصد كشتن او را نمودهوي را به قتل رساندند و غنايم او را گرفتند، پس‌ازآنكه نزد

پيامبر ( صلي‌الله عليه و آله و سلم) آمدند، اين آيه نازل شد.

خداوند متعال پيش از اين آيه، درباره حفظ جان افراد مؤمن مي‌فرمايد:
“وَ ماكان لِمُؤْمِن أَنْ يقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ يقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها(نساء: 92 و93)
و هيچ مؤمني را نَسِزَد كه مؤمني را -جز به اشتباه- بكشد. . . 
و هر كس عمداً مؤمني را بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود. 

 

دانلود بررسي فقهي واژه كفر در مذاهب اسلامي

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۳۱:۴۳

مباني نظري ابزارها و بيمه الكترونيك و تجارت الكترونيك

مباني نظري ابزارها و بيمه الكترونيك و تجارت الكترونيك

فرمت فايل : docx

حجم : 110

صفحات : 45

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري ابزارهاي الكترونيك، بيمه الكترونيك، تجارت الكترونيك

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

- ابزارهاي الكترونيك در سازمان ها

دولت الكترونيك شيوه اي است براي دولت ها به منظور استفاده از فناوري جديد كه تسهيلات لازم را براي دستيابي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي با كيفيت بالا فراهم مي آورد و فرصت هاي بيشتري را براي مشاركت مردم در فرايندهاي دموكراسي ايجاد مي‌كند. دولت الكترونيكي داراي چهار اصل راهنماست: 1) تأمين خدمات بر مبناي افزايش حق انتخاب براي شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بيشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمين شمول اجتماعي در زمينه‌هاي مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (كيا، 1386).

دولت الكترونيكي را مي‌توان چنين تعريف كرد : به كارگيري فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره‌وري و ارتقا سطح خدمات‌رساني. مهم‌ترين نتيجه اين امر ، افزايش رضايت مردم خواهد بود به شرطي كه پياده‌سازي دولت الكترونيكي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد . به عبارت ديگر ، دولت الكترونيكي با اين كه مي‌تواند يك گام اساسي براي دولت‌ها باشد، چالش برانگيز نيز است.اگر دولت‌ها نتوانند خدمات الكترونيكي را به صورت يكنواخت و قابل دسترس ، در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الكترونيكي منجر به شكاف طبقاتي بيش‌تر در جامعه و در نهايت نار‌ضايتي مردم، و افزايش مشكلات خواهد شد  (تئو و همكاران[1]، 2007).

..........................

- استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيك

تعبير قديمي بازار به معناي محل ارتباط چهره به چهره مشتري و فروشنده و مكاني براي تلاقي عرضه و تقاضا ما بين آنهاست. در دنياي امروز با مجموعه تحولات و پيشرفتهاي صورت گرفته شده در آن براي خريد و فروش به حضور فيزيكي دو طرف در يك مكان واحد نيازي نيست. گسترش وسايل و امكانات حمل و نقل و اطلاع رساني و ارتباطي همانند تلفن و سيستم هاي پستي زمينه اي را به وجود آورد كه شركتها بتوانند سفارشات مشتريان خود را در سراسر جهان دريافت و كالاي مورد نظر را براي آنها ارسال كنند (گبرت و همكاران[2]، 2003).

........................

- پورتال اينترنتي

پورتال پايگاهي است بر روي وب كه به تبادل اطلاعات با كاربران مي پردازد. پورتال اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوري و به كاربران خود ارائه مي دهد تا آنها نيازهاي خود حول محور فعاليت آن پورتال را بصورت مجتمع در يك پايگاه واحد بدست آورند. پورتال ها بر خلاف وب سايت ها به منابع و پايگاه هاي مختلف متصل هستند و دائما با آنها در حال تبادل اطلاعات بوده و در نهايت اطلاعات مورد نياز كاربران خود را بصورت دسته بندي شده ارائه مي دهند. البته اين بدين معنا نيست كه خود هيچ گونه اطلاعاتي منتشر نمي كنند، بلكه پورتال ها خود نيز قابليت انتشار اطلاعات سازمان يا شركت خود را دارند و در صورت لزوم با ساير پورتال ها به اشتراك مي گذارند. امروزه پورتال ها فقط جنبه اطلاع رساني ندارند، بلكه به كاربران خود اين امكان را مي دهند كه از خدمات الكترونيكي سازمان يا شركت بهره مند شوند. اين خدمات مواردي همچون تامين ناحيه كاربري است كه به كاربران اجازه مي دهد اطلاعات مورد نياز خود را مديريت نمايند.

بطور كلي تفاوت وب سايت با پورتال را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود:    
.................

-  ابزارهاي تجارت الكترونيك و توسعه بيمه

تاريخچه صنعت بيمه در كشور ايران به 80 سال پيش برمي گردد كه دو شركت بيمه روسي، ادارات خود را در ايران باز كردند و بعد از آن شركت بيمه ايران به عنوان اولين شركت ايراني فعال در اين صنعت تاسيس شد. به گفته مسئولان بيمه مركزي ايران، فعاليت ها براي الكترونيكي كردن صنعت بيمه كشور، از سال 82 به صورت جدي آغاز شد و از آنجايي كه خودرو حجم عمده اي از بازار بيمه را شامل مي شود، اولويت فعاليت روي بيمه خودرو قرار گرفت و اين فناوري شكلي منعطف و متحول به صنعت بيمه بخشيده و به شركت هاي بيمه اي كه به تازگي وارد بازار شده اند، امكان داد تا از فرآيند پرهزينه و طولاني مدت راه اندازي شبكه هاي سنتي پرهيز كنند (عاليخاني و بهرامي، 1386).

..............

- بيمه الكترونيك

تحولات جهاني بيانگر آن است كه تجارت الكترونيك مهمترين زمينه فعاليت كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت در سالهاي اخير است، كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه نيز به سرعت به سمت دستيابي و استفاده از تجارت الكترونيك گام برمي دارند اما همه كشورها به تناسب زيرساخت هاي خود و توانايي هايشان جهت دستيابي به اين بحث، سرمايه گذاري هاي فراواني انجام داده اند، يكي از زيرمجموعه هاي تجارت الكترونيكي را مي توان بيمه الكترونيكي دانست (صرافي زاده و عليپور، 1390).

بيمه فعاليتي است كه تكيه زيادي بر اطلاعات دارد. اساس قراردادهاي بيمه بر اطلاعات مبادله شده بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر مي‌باشد. تحول و پيشرفت‌هاي چشمگير در فناوري اطلاعات فرصت‌هاي زيادي براي صنعت بيمه در جهت گسترش آن و كاهش هزينه‌هاي مبادله آن داشته است. اين صنعت يكي از صنايع داراي توان نهفته در بكارگيري گسترده فناوري‌ها و پديده هاي نوين مي باشد و در اين راه گام بلندي برداشته است. از جمله خدمات الكترونيكي كه امروزه در بيشتر كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد، بيمه الكترونيكي مي‌باشد.

بيمه الكترونيكي نيز به عنوان يكي از زير مجموعه هاي تجارت الكترونيك با سرعت زيادي در جهان رشد نموده است. شركتهاي بيمه ايراني نيز در سالهاي اخير با تأسيس وب سايت هاي بيمه اي دراين عرصه پا نهاده اند. بيمه الكترونيكي را ميتوان در واقع به عنوان تامين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي دانست كه بصورت آنلاين درخواست پيشنهاد مذاكره و قرارداد آن منعقد مي شود (عبدالوهاب و باقري فرد، 1390).

....................

- بسترسازي براي بيمه الكترونيك

بيمه الكترونيكي دو مزيت اصلي دارد؛ نخست اين كه علاوه بر كاهش دادن هزينه هاي اداري و مديريتي (داخلي)، از طريق مكانيزه شدن مراحل كار باعث مي شود تا نوعي ارتباط شبكه اي بين واحدهاي شركت ها به وجود آمده و اطلاعات مديريتي ارتقا پيدا كند. مزيت دوم آن نيز كاهش كارمزد پرداختي به واسطه ها است چرا كه بيمه نامه به طور مستقيم به مشتريان فروخته مي شود و براي خريداران هزينه كم تري خواهد داشت. ضمن اين كه صرفه جويي در هزينه ها، اين امكان را به وجود مي آورد كه مبلغ صرفه جويي شده در بازار رقابتي صرف مشتريان شود و آن ها فرصت يابند تا بيمه نامه ها يا خدمات بيش تري را به دست آورند (پارسامنش، 1391).

...................

- موانع و چالش هاي پيش روي بيمه الكترونيك
راه اندازي و گسترش بيمه  الكترونيكي در كشور با موانع و چالش هاي عمده اي مانند نوپا بودن زمينه هاي قانوني لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبول مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور، نوپا بودن سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارت هاي اعتباري، محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آن ها در انتقال داده هاي الكترونيكي، نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگير نبودن فرهنگ استفاده زا تجارت الكترونيكي و مزاياي آن، هزينه اوليه ايجاد مراكز تجارت الكترونيكي در شركت ها، كمبود دانش استفاده از تجارت الكترونيكي در برخي از سازمان هاي مرتبط با بيمه و مديران و دست اندركاران آن، تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشتري به هنگام، معرفي و ارائه كار و مذاكره و معامله اينترنتي در وب سايت هاي بيمه اي روبه رو است. از سويي، وجود مشكلاتي همچون كلاهبرداري هاي اينترنتي در اكثر كشورهاي جهان موانعي را نيز بر سر تجارت الكترونيك بيمه اي به وجود آورده است و معمولا عنوان مي شود كه بيمه فروختني است، نه خريدني. بنابراين، فروش الكترونيكي بيمه نامه فشار لازم را براي جذب مشتري ندارد و به كارگيري بيمه الكترونيك در رشته هاي پيچيده بيمه اي و داراي ارزش بالاي معاملاتي مناسب نيست و ارائه فيزيكي و تحويل مدارك بيمه اي يكي از الزاماتي است كه اين صنعت را دچار وقفه مي كند. يكي ديگر از مهم ترين الزامات هماهنگ شدن نظام پولي و بانكي كشور و از همه مهم تر برقراري شبكه بين بانكي و پول الكترونيكي است (بايلي[3]، 1998).

.....................

- آمادگي الكترونيكي براي توسعه استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيك در بيمه

   گسترش روز‌افزون برخي از كاربردهاي تجارت الكترونيكي اهميت اين موضوع را بيشتر كرده‌است كه ورود به عرصه تجارت الكترونيكي براي تمام سازمان‌هايي كه در تامين نيازهاي مشتريان خود در اسرع وقت، اهميت مي‌دهند ضروري به نظر مي رسد و سياست گذاران را در اين فكر فرو برده است كه آيا كشور يا سازمان متبوع آن‌ها پذيراي ابزارهاي جامعه اطلاعاتي مي‌باشند. اين آمادگي‌ها با معيارهاي مختلفي از قبيل زير ساخت‌ها، اقتصاد، آمادگي پذيرش در جامعه مورد نظر وآمادگي مجموعه دولت سنجيده مي‌شود (گفن[4]، 2000).

...................

- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي 

   با عنايت به اين موضوع كه شكاف ديجيتالي[5] بين كشورهاي جهان درحال افزايش است، دولتمردان و بنگاه‌هاي اقتصادي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را يكي از اولويت‌هاي خود قرار داده‌اند. به منظور كارآيي هرچه بيش‌تر فناوري‌اطلاعات و ارتباطات، يك كشور و به تبع آن بنگاه‌هاي اقتصادي بايستي از نظر زيرساخت مخابراتي، دسترسي به فناوري‌اطلاعات و ارتباطات، چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني در كاربري فناوري‌اطلاعات و ارتباطات آمادگي الكترونيكي داشته باشند. اگر كاهش شكاف ديجيتالي مدنظر است لازم است همه نيازمندي‌هاي فوق با يك استراتژي منسجم و دست‌يافتني كه مي‌تواند نيازهاي بومي كشور را در نظر گيرد، مناسبت داشته باشند (محكي، 1386).

......................

مولفه‌هاي آمادگي الكترونيكي

   چهار مولفه عمده در آمادگي الكترونيكي يك كشور نقش حياتي دارند. اين مولفه‌ها شامل شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي، دولت‌ها و زيرساختار مي‌شوند.

- دولت

- زير ساخت‌ها

- شهروندان

- بنگاه‌هاي اقتصادي

...................

- پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيك

- فرهنگ سازي

بسترسازي فرهنگي نقش مهمي در پياده نمودن فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ايفا مي نمايد و موجب مي شود تا به كار گيري آن سريع تر، و با موفقيت انجام شود. موثرترين عامل در به كارگيري موفق فناوري اطلاعات، اعتقاد و اطمينان مديران به آينده جهت استفاده از فناوري است. البته اين مورد به تنهايي نمي تواند سبب دستيابي به مزيت رقابتي براي شركت ها شود، براي كسب موفقيت بايد اين فعاليت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد كليدي سازمان حمايت شوند (كريمي، 1383).

.........................

منابع

ابراهيمي، احمد. (1380). فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك و بيمه هاي الكترونيكي. فصل نامه تخصصي آسيا، ش 31،  ص 28.

ابراهيمي، حميد. 1379. مفاهيم علمي مديريت بازاريابي. فصلنامه مدرس علوم انساني ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

الهي، ش.، خسروي، ب.، حسن زاده، ع و خسروي، ه. 1391. تأثير آمادگي الكترونيكي بر موفقيت بيمه الكترونيكي با استفاده از روش معادلات ساختاري. پژوهشنامه بيمه، سال بيست و هفتم، شماره 2، صص 111-134.

......................

........................

 

 


[1]- Teo et al.

[2]- Gebert et al.

[3] - Bailey

[4] - Gefen

[5] -Digital Divide

قيمت محصول : 27000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۵:۳۷

پروژه درس تحليل ديناميك هاي سيستم

پروژه درس تحليل ديناميك هاي سيستم

فرمت فايل : docx

حجم : 1053

صفحات : 40

گروه : صنايع و صنايع غذايي

توضيحات محصول :

دانلود پروژه درس تحليل ديناميك هاي سيستم

فهرست

مقدمه:    2

اهميت تحقيق        3

تعريف نخبه:        3

پديده مهاجرت مغزها: بحران كشورهاي درحال توسعه        4

رهيافت هاي حل بحران        5

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ          6

بيان مساله            7

چارچوب نظري     8

نظريه هاي موجود  8

نظريه راونشتاين    8

نظريه اورتلي        8

نظري هتودارو      8

نظريه سجاستاد      8

نظريه دوگانگي منطقهاي      9

مدل تعادل نئوكلاسيك          9

نظريه وابستگي     9

الگوي مهاجرت زنجيرهاي    9

نظريه مورداستفاده  9

تعريف مفاهيم        10

- عوامل جاذبه درمقصد:       10

- عوامل دافعه درمبدا:          10

فرارمغزها:           10

عوامل موثردرفرارمغزها درايران:       11

راهكارهاي پيشنهادي جهت جلوگيري ازفرارمغزها:          11

متغيرهاي اصلي مساله         12

فرضيه ديناميكي وروابط علي ومعلولي 16

نمودارعلي معلولي عوامل كاهنده ميزان مهاجرت  16

نمودارعلي معلولي عوامل افزاينده ميزان مهاجرت 17

نمودارعلي معلولي كلي         18

سياستگذاري         18

نتيجه گيري          33

مقدمه:

در اين چند سال اخير با فضايي كه در كشور ايجاد شده و مسائلي كه در اين مدت رخ داده

خيلي از بسترها را براي گسترش علم و فراهم كردن زمينه مناسب براي جوانان

اهل علم فراهم كرده كه با تمام مشكلات و سدهايي كه براي رسيدن به خواسته هايشان هست

تمام آنان را با جان و دل بپذيرند و هنوز هم در اين كشور مشغول به خدمت باشند.

اما با تمام اين صحبتها درصد بزرگي از جوانان و نخبگان علمي هنوز مايلند به كشورهاي پيشرفته مهاجرت كنند .

قيمت محصول : 9900 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۲۷:۲۸

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فرمت فايل : docx

حجم : 828

صفحات : 200

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب                                                             صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات پژوهش

بيان مسئله .................................... 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش ...................... 3

اهداف پژوهش ................................... 6

فرضيه هاي تحقيق ............................... 7

متغيرها........................................ 8

تعاريف نظري وعملياتي متغيرها .................. 9

الف ) تعاريف نظري ............................. 9

ب) تعاريف عملياتي ............................. 11

 

فصل دوم :پيشينه تحقيق

پيشينه موضوع پژوهش درايران  ................... 13

پيشينه موضوع پژوهش در جهان .................... 14

مباني نظري تحقيق............................... 17

تعريف هيجان ................................ 17

تعريف هوش .................................. 19

ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني ................. 19

هوش هيجاني وبهره هوشي ...................... 23

آموزش هوش هيجاني ........................... 26

آيامي توان هوش هيجاني را آموخت وآموزش داد .. 27

برنامه هاي آموزشي كه مستقيماً درمورد هوش هيجاني مي باشند   28

رشد تنظيم هيجاني ........................... 30

عوامل موثر در قابليت هيجاني ................ 31

نقش خود..................................... 31

مهارت هاي قابليت هيجاني .................... 32

هوش هيجاني در محيط كار ..................... 34

هوش هيجاني وتفكر انتقادي ................... 39

تمايز بين احساسات سازنده ومخري ............. 42

استفاده از عواطف براي تعيين اهداف .......... 44

طبقه بندي هيجاني ........................... 45

انگيزش وهيجان .............................. 46

ترس هيجان .................................. 46

دليل اهميت عواطف چيست ...................... 47

چگونگي شكل گيري هوش هيجاني ................. 48

انواع هوش .................................. 51

مدل هاي هوش هيجاني ......................... 54

ويژگيهاي آزمون هوش هيجاني .................. 55

آزموني Eqi ................................. 57

زمينه هاي تاريخي هوش هيجاني ................ 61

نظريه سالوي ................................ 67

هوش هيجاني وهوشبهر بالا...................... 69

خلاقيت چيست ................................. 71

تعريف خلاقيت ................................ 72

مراحل خلاقيت ................................ 75

نظريه هاي خلاقيت ............................ 77

رويكردتداعي گري و رفتار گرايي .............. 78

رويكرد شناختي .............................. 79

رويكرد روان كاوي ........................... 80

رويكرد انسان گرايي ......................... 81

رويكرد روان سنجي ........................... 83

ويژگيهاي افراد خلاق ......................... 84

موانع خلاقيت ................................ 86

موانع خلاقيت در مدرسه ....................... 86

محيط كلاسي مناسب براي پرورش خلاقيت ........... 88

نقش معلم درپرورش خلاقيت دانش آموزان ......... 90

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه ......................................... 93

روش تحقيق ..................................... 93

جامعه آماري ................................... 93

نمونه  وروش نمونه گيري ........................ 93

ابزار جمع آوري اطلاعات ......................... 94

الف: آزمون هوش هيجاني بار-آن (Bar-on).................... 94

ب: ـآزمون خلاقيت عابدي ...................... 95

روش آزمون خلاقيت عابدي ......................... 95

چگونگي اجراي تحقيق ............................ 96

شيوه نمره گذاري ابزار اندازه گيري خلاقيت ....... 97

روش آماري ..................................... 97

روش تجزيه وتحليل داده ها ...................... 97

 

فصل چهارم : تحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه :........................................ 99

شاخص هاي آماري مربوط به كل آزمودني ها.......... 100

نمودار هوش هيجاني ............................. 101

نمودار خلاقيت .................................. 102

آزمون فرضيه اصلي .............................. 104

نمايش گرافيكي همبستگي هوش هيجاني با خلاقيت ..... 105

نتايج آزمون همبستگي ........................... 106

آزمون فرضيه هاي فرعي .......................... 107

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني دختران وپسران ............................................... 108

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي ........................ 109

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات خلاقيت  رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي............................. 110

يافته هاي مربوط به ميانگين هوش هيجاني دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم ...................................... 111

يافته هاي مربوط به ميانگين خلاقيت  دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم........................................... 112

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دختران( جدول 4-4)     113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني پسران ( جدول 5-4) 113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه اول دبيرستان (جدول  6-4) ................................... 114

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه دوم وسوم ( جدول 7-4) .......................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه تجربي ورياضي ( جدول 8-4) ..................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه علوم انساني ( جدول 9-4) ..................................... 116

 

فصل پنجم : نتيجه گيري

مقدمه ......................................... 118

پيشنهادات

الف : پيشنهادات مبتي بر فرضيه هاي بررسي شده 121

ب: پيشنهادات براي تحقيقات بعدي ............. 122

ج: پيشنهادات جانبي ......................... 122

محدوديتها ..................................... 122

منابع فارسي ................................... 124

منابع انگليسي ................................. 129

پيوست ......................................... 130

پرسشنامه هوش هيجاني بار –آن ................... 131

پرسشنامه خلاقيت عابدي .......................... 134

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۱:۲۳

بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

فرمت فايل : doc

حجم : 130

صفحات : 135

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

چكيده:

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 86- 85 است. بدين منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شيوه نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزار مورد استفاده مقياس كما‌ل‌گرايي اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت، آزمون جرأت‌ورزي گمبريل و ريچي و مقياس خودكارآمدي عمومي بود. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي والدين و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي منفي معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي قوي‌تري وجود دارد.

كليد واژه‌ها: كمال‌گرايي، عزت‌نفس، جرأت‌ورزي، خودكارآمدي.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضيه‌هاي پژوهش

متغير‌هاي پژوهش

تعاريف نظري و عملياتي

فصل دوم: گستره نظري مسأله مورد بررسي و پژوهش‌هاي مربوط به آن

كمال‌گرايي

نظريه‌هاي كمال‌گرايي

كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام

انواع كمال‌گرايي

ابعاد كمال‌گرايي

ويژگي افراد كمال‌گرا

كمال‌گرايي والدين

عزت‌نفس

اهميت عزت‌نفس

علل پيدايش عزت‌نفس

جرأت‌ورزي

ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه

خودكارآمدي

مؤلفه‌هاي خودكارآمدي

منابع خودكارآمدي

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه‌گيري

ابزارهاي اندازه‌گيري

مقياس كمال‌گرايي اهواز

پايايي مقياس كمال‌گرايي اهواز

اعتبار مقياس كمال‌گرايي اهواز

شيوه نمره‌گذاري مقياس كمال‌گرايي اهواز

آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پايايي آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

شيوه نمره‌گذاري آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

پايايي پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

مقياس خودكارآمدي عمومي

پايايي مقياس خودكارآمدي عمومي

اعتبار مقياس خودكارآمدي عمومي

شيوه نمره‌گذاري مقياس خودكارآمدي عمومي

روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات

روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري

داده‌هاي توصيفي پژوهش

ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه و نتيجه‌گيري

بحث و جمع‌بندي

محدوديت‌هاي تحقيق

پيشنهادها

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

پيوست‌ها

قيمت محصول : 50000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۸:۴۴
مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

دانلود مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي حقوق ارتباطي حقوق شهروندي مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي مباني نظري حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي حقوق ارتباطي حقوق شهروندي مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي
دسته بندي علوم انساني
فرمت فايل docx
حجم فايل 125 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 62

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


خلاصه اي از كار:

شبكه هاي اجتماعي

در دنياي امروز اينترنت به عنوان يكي از ابزارهاي ارتباطي، اطلاعاتي و سرگرمي جايگاه ويژه اي دارد (جوتي و همكاران[1]، 2011، ص 234). وسايل ارتباطي با پيشرفت تكنولوژي تغيير مي كنند. امروزه، تعداد شبكه هاي اجتماعي، كه در آن ارتباطات برقرار مي شوند، به سرعت در حال افزايش هستند. به عنوان بخشي از زندگي روزمره، بيشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك، ماي اسپيس، يو تيوب، وبلاگ...............

- نظريه ها :

- جامعه اطلاعاتي كاستلز

به اعتقاد استاد كاستلز جامعه اطلاعاتي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است. اين سه فرايند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه اطلاعاتي را امكان‌پذير ساخت؛ تجديد ساختار سرمايه‌داري و..............

- جامعه تكثر گرايي پارسونز

تالكتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمريكايي يكي از بزرگترين نظريه پردازان قرن بيستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپايي (وبر، دوركيم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران هاي عظيم....................

- نظريه مسئوليت اجتماعي

پيدايش نظريۀ مسئوليت اجتماعي مديون يك اقدام آمريكايي است يعني تشكيل كميسيون آزادي مطبوعات ( هاچينز 1974 ) ، محرك اوليۀ اين اقدام آگاهي روز افزون در اين باره بود كه بازار آزاد قادر به انجام وعده

...............

- ايران و شبكه هاي اجتماعي

ايراني هاي در تشكيل اجتماعات مجازي در فضاي سايبر يد طولايي دارند . براي اولين بار نام ايراني ها در رتبه بندي فناوري هاي اينترنتي با نام وبلاگ  عجين شد . ايراني ها توانستند در سال هاي 1383 و 1384 رتبه ي چهارم وبلاگ هاي جهان را به دست آورند . البته به دلايل متعدد اين رتبه در سال 2009 به جايگاه دهم تنزل.............

- كاربرد اطلاع رساني شبكه هاي اجتماعي

در جريان تحولات منتج به انتخابات دوره ي دهم رياست جمهوري در ايران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبكه هاي اجتماعي نقش مهمي ايفا كردند . بخش عمده اي از 23...............

- فضاي مجازي

فضاي مجازي مجالي براي شكل گيري اجتماعات جديدي از كاربران فراهم مي كند . از زمان فرديناند تونيس و تلاش او براي تعريف دو گونه تجمع انساني يعني «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفكران علوم اجتماعي و فرهنگي « رودررو بودن » ، « محدوديت تعداد » ، « اتكا بر روابط عاطفي و نه روابط عقلاني » را از ويژگي هاي بنياني « اجتماع » عنوان كرده اند ( مركز تحقيقات همشهري ، 1388 ) .

................

- حق ارتباط: تاريخچه و مفهوم

براي توجه به پيشينه تاريخي انديشه«حقوقي ارتباطي» بايد به مسائل مطرح در عرصه روابط بين الملل و شروع بحث هاي مربوط به نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پيش بازگشت كه آن روزگار نيز با طرح بحث هاي مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

..............

- حق ارتباط و آزادي بيان

آزادي بيان، اصلي ترين حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطي، با وجود جايگاه قانوني و رسميت يافته كنوني كه تقريباً همه كشورهاي جهاني با طي مسيري طولاني، قانون مصوبي در تأييد آن دارند، با موانعي براي تحقق كامل مواجه بوده است چنان كه نميت وان مدعي شد اين حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعيت عيني مطلوبي برخوردار است. بنابراين، يكي از دلايل اصلي طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطي، كمك به عينيت يافتن و تحقق كامل حق آزادي بيان است.

..............

- جامعه اطلاعاتي

جامعه اطلاعاتي، حاصل شكل بندي جديد اجتماعي متأثر از ظهور و گسترش فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي جايگاه و مركزيت اطلاعات در جامعه بشري است. جامعه اطلاعاتي كه با مفاهيمي مانند جامعه معرفتي، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتي، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتي و جامعه شبكه اي، معادل..............

حقوق ارتباطي

حقوق ارتباطي به طور سريع و مستقيم به مجموعه اي از حقوق بشر مرتبط مي شوند كه بسياري از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معناي كامل آنها تنها زماني مي تواند محقق شود كه همگي آنها، به عنوان يك گروه داراي ارتباطات متقابل ديده شوند. به اين سبب، حقوق ارتباطي در ذات خود برابري خواه هستند و اين موضوع، خود يكي از اركان اصلي حقوق بشر است. حقوق ارتباطي نابرابري هاي جامعه را در دسترسي به اطلاعات و رسانه ها نفي مي كنند. به همين دليل است كه حق هاي اساسي ذيل حقوق ارتباطي را«حقوق بشر ارتباطي» نام مي نهند.

...............

حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطي

به لحاظ ترتيب زماني، حقوق ارتباطات، پيش از دو مفهوم ديگر يعني«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطي» در دو قرن اخير مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پايان دهه 1960 ميلادي مطرح شد و پس از آن، كمتر از دو دهه است كه از مفهوم«حقوق ارتباطي» سخن گفته مي شود.

................

علل طرح حقوق ارتباطي

صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطي، علل طرح حقوق ارتباطي در زمان كنوني را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشكلاتي مي دانند كه تدوين مجموعه اي از حقوق ارتباطي و محقق شدن آنها مي تواند به رفع اين مسائل كمك كند:

............

حق هاي ذيل حقوق ارتباطي

صاحب نظران و مروجان انديشه حقوق ارتباطي اتفاق نظر دارند كه حق هاي ذيل حقوق ارتباطي از اين قرارند:

1. حق مشاركت فرد در فرهنگ خود و به كارگيري زبان مادري براي قوم ها، مذهب ها و اقليت هاي زباني؛

2. حق بهره مندي از مزاياي پيشرفت علمي و كاربرد آنها؛

...............

حقوق اجتماعي و مصاديق آن

گذار از قرن 19 به قرن 20 ميلادي، تحولي عمده را در دنياي حقوق نشان مي دهد كه مي توان از آن تحت عنوان اجتماعي شدن حقوق يا حركت از حقوق فردي به حقوق اجتماعي ياد كرد. تحولي كه آثار آن هنوز باقي است. اين حركت و تحول نشان از تلاشي نظري براي نزديك كردن دو مفهوم متافيزيك و واقعيت در نظام حقوقي دارد (چارمونت، 1903، 380). برخي هم مسير گذار از متافيزيك به واقعيت را در عبور از فردگرايي افراطي مبتني بر حقوق طبيعي مدرن به فردگرايي اجتماعي يافته اند (نيورت، 1994، 776).

ويژگي هاي حقوق اجتماعي:

حقوق اجتماعي داراي ويژگي هايي به شرح زير مي باشد:

- اين حقوق به افراد به طور كلي مربوط نمي شود، بلكه فرد را به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرار مي دهد. مانند كارگران، كشاورزان و افرادي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند.

............

- حقوق اجتماعي در ايران

محتواي آنچه در بيشتر قوانين ايران حقوق اجتماعي گفته مي شود، در بيشتر موارد حاوي حق هايي غير از آن است كه امروز در زبان جهاني حقوق از اين مفهوم فهميده مي شود. به بيان ديگر حقوق اجتماعي در معناي درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ايران حاوي نسل اول حقوق (حق آزادي ها) هستند. در واقع...............

- حقوق شهروندي و انواع آن

از تعاريف مربوط به حقوق شهروندي، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندي مجموعه اي از حقوق و وظايف است كه دست يابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي كند

...............

- آگاهي عمومي از حقوق اجتماعي

در هر حكومتي دو گروه وجود دارد، كه هر كدام دو نقش متمايز را بازي مي كنند: يك گروه نقش فرمانروا و گروه ديگر نقش فرمانبردار،آن هنگام كه به گروه فرمانروايان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهرونداني هستند كه حاكمان با رأي و نظر آنها انتخاب شده و نماينده آنها مي باشند، (قاضي ، 1385 :19).شهروندي اصلي است، كه بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت مي كند، يعني از يك سو با امتيازات دولت و حقوق افراد و از سوي ديگر به مناسبات و فرايندهاي تاريخي مربوط مي شود. شهروندي اعتبار فرد را در جامعه مشخص مي كند،(رباني،1387 :247).

...............

- نقش رسانه در آگاه كردن عموم نسبت به حقوق اجتماعي   

در يك جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌هاي گوناگون در حوزه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا نقش و جايگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادينه سازي و بهره‌مندي از آن تمام تلاش و كوشش خود را بكار مي‌برند و در نظام فرهنگ عمومي حقوق شهروندي يكي از حوزه‌هاي وسيع جامعه مي‌باشد. عوامل مختلفي..................

- ارتباطات توسط رسانه     
كلمه‌ي ارتباطات  از لغت لاتين (Communicate) مشتق شده كه اين لغت خود در زبان لاتين به معناي عمومي كردن و يا به عبارت ديگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخي از مفاهيم و تفكرات؛ معاني يا به عبارت بهتر پيام‌ها را به ديگران انتقال و يا ميان عموم گسترش مي‌دهد. ارتباطات فرآيند تفهيم و تفاهم و..................

رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعي        
رسانه‌هاي همگاني؛ به خصوص راديو، تلويزيون و مطبوعات با رسوخ سريع در ميان جوامع، نقش همه‌گيري در جوامع به عهده دارند. در يك تقسيم‌بندي كلي رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سيما، مطبوعات، شبكه‌ي اينترنت، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي سنتي هر جامعه مانند منبر.      
.................

- رسانه‌ها و افكار عمومي   
به همان اندازه كه شناخت مفهوم و اهميت افكار عمومي بايد مورد توجه به دقت نظر منطقي و اصولي و مستمر قرار گيرد، آشنايي با عوامل تشكيل دهنده يا به عبارت ديگر عوامل موثر در شكل‌گيري و تجلي اين پديده نيز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترين عوامل تشكيل دهنده‌ي افكار عمومي هستند و امروزه در.............

منابع :

1-   جعفري لنگرودي، م. 1372. ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

2-   موسي زاده، ا. 1390. بررسي مباني حقوق اجتماعي. فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

افشاني، ع و ذاكري، ر. 1391. مطالعه تطبيقي ميزان احساس..................

...............

................

 

 

 

 


[1]- Jothi et al.

دانلود مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۱:۱۷

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي در 25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc


مشخصات فايل

تعداد صفحات 25
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پيشينه متغير هاي روانشناسي


توضيحات كامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي در 25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

ويژگي هاي فايل

- 25 صفحه فارسي شامل مباني نظري، پيشينه تحقيق و منابع (داخلي و خارجي)

- در قالب فايل ورد قابل ويرايش با استاندارد آكادميك

- منبع نويسي شده به شيوه APA

- منابع بخش مباني از 1393 به قبل و بخش پيشينه از 2015 به قبل

- شامل 23 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفيد

 

فهرست مطالب

تمايلات جنسي انسان 
عوامل رواني جنسي
پاسخ هاي فيزيولژيك
سلامت جنسي
اختلالات جنسي زنان
اختلالات جنسي در DSM-V
اختلالات عملكردي جنسي زنان در DSM-V
اختلال تمايل جنسي زنان 
خصايص همراه با تشخيص اختلال تمايل جنسي زنان
پيامدهاي عملكردي همراه با اختلال ميل و برانگيختگي جنسي زنان
خصايص همراه با اختلال درد جنسي
مشكلات عملكردي ناشي از اختلال درد جنسي
دلايل اختلال عملكرد جنسي براساس تحقيقات انجام شده
نظريه هاي عملكرد جنسي
نظريه عملكرد جنسي روزن
نظريه ارگاني- فيزيكي
پيشينه
منابع

 

بخشي از متن

تعاريف و مباني

تمايلات جنسي همواره كانون كنجكاوي، علاقه و تحليل بشر بوده است. ترسيم رفتار جنسي از دوران نقاشي هاي غارنشينان ماقبل تاريخ تا تصاوير و نقاشي هاي تشريحي داوينچي در مورد مقاربت و تا سايت هاي هرزه نگاري موجود در اينترنت وجود داشته است. عوامل مختلفي در تعيين رفتارها و تمايلات جنسي نقش دارند نظير عوامل تشريحي- فيزيولوژي- روانشناسي- فرهنگي كه فرد در آن زندگي مي كند . اين تمايلات دربرگيرنده ادراك مردانگي و زنانگي و افكار و تخيلات خصوصي و رفتار است. براي فرد بهنجار معمولي جذابيت فردي ديگر و عشق و اشتياق حاصل از آن عميقا با احساسات شادي صميمانه ارتباط دارد. رفتار جنسي بهنجار رفتاري است كه موجبات لذت فرد و شريك جنسي اش را فراهم مي آورد و شامل تحريك اعضاي جنسي همراه با مقاربت است. 

پيشينه تحقيقات

در مطالعه اي رمضاني تهراني و همكاران (1391)، به بررسي شيوع اختلالات جنسي درميان زنان چهار استان قزوين، گلستان، كرمانشاه، و هرمزگان پرداختند. اي پژوهشگران تعداد 784 زن متاهل را به روش طبقه بندي سهميه اي انتخاب و با پرسشنامه بومي شده اختلالات جنسي مورد پرسش قرار دادند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد 3/27 درصد زنان درجات مختلفي ز اختلالات جنسي، از جمله 8/0 درصد اختلال شديد، 2/20 اختلال متوسط و 3/6 درصد اختلال خفيف داشتند.6/35 درصد اختلال در تمايلات جنسي، 9/39 درصد در تحريك جنسي، 9/18 درصد در مرطوب شدن، 3/27 درصد در ارگاسم، 2/15 درصد در رضايت از فعاليت جنسي و 1/56 درصد در درد حين نزديكي داشتند.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ